Elisabeth Giil

I permisjon

 

I foreldrepermisjon fra 15.07.2019 til 01.06.2020

 

Min vikar: Solveig Giil 

Emneord: Ekspedisjon, Eksamen, Bestillinger, Studieadministrasjon, Nettredaktør, klager, begrunnelser
Publisert 7. jan. 2015 10:30 - Sist endret 7. juni 2019 10:28