Paul Aleksander Maugesten

Bilde av Paul Aleksander Maugesten
English version of this page
Telefon +47 22855907
Rom 708
Treffetider Åpen dør mandag–torsdag, kl. 9–15.
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus Blindern
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Arrangering av MAT0011 – Oppfriskning i matematikk
 • Håndtering av obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt
 • Canvaskontakt ved Matematisk institutt
 • Administrativt ansvarlig for gruppelærere ved Matematisk institutt
 • Programkoordinator for:
 • Ansvarsområder som programkoordinator:
  • Opptak til masterprogrammene
  • Mottak, veiledning og oppfølging av programstudenter
  • Søknader om deltid og permisjon for programstudenter
  • Avvikling av mastergradshøringer programstudenter
  • Avvikling av eksamen for spesialpensum for programstudenter
  • Generell saksbehandling av programsaker
  • Kvalitetssikring av programmene

For henvedelser relatert til studier bruk: studieinfo@math.uio.no på den måten vil det alltid være noen som kan svare på e-posten din, selv om jeg skulle være borte.

Hvis du kontakter Matematisk institutt på e-post eller telefon med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernshensyn oppgi følgende:

    * Fullt navn
    * Fødselsdato
    * Studieprogram

Bakgrunn

Mastergrad i matematikk fra Universitetet i Oslo.

 

Emneord: FS, Studieveiledning, Godkjenning, Obligatoriske oppgaver, Gruppelærere, Alumnus, Canvas, Masteropptak

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Moe, Karoline & Maugesten, Paul Aleksander (2018). Special Weierstrass points and Plücker formulas.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. juni 2018 10:37 - Sist endret 22. nov. 2022 14:42