awalaa

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Forskning:

Jeg anvender avanserte eksperimentelle metoder i kombinasjon med teori og numerisk simulering for å forstå strømningsmekanismer som kontrollerer utveksling av masse, energy og momentum ved grenseflaten som skiller gas-væske strømninger. Jeg jobber også med utvikling av aerodynamiske modeller for vertikal-akse vindturbiner.

 

CV (April 2018).

Full publikasjonsliste (April 2018).

Emneord: Mekanikk, Fluidmekanikk

Publikasjoner

 • Ayati, Anis Awal & Carneiro, Joao N.E. (2018). Statistical characterization of interfacial waves in turbulent stratified gas-liquid pipe flows. International Journal of Multiphase Flow.  ISSN 0301-9322.  103, s 94- 105 . doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2018.02.011
 • Ayati, Anis Awal; Vollestad, Petter & Jensen, Atle (2018). Detailed measurements of interfacial dynamics in air-water pipe flow. Procedia IUTAM.  ISSN 2210-9838. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ayati, Anis Awal; Farias, P.S.C; Azevedo, L.F.A. & de Paula, I.B. (2017). Characterization of linear interfacial waves in a turbulent gas-liquid pipe flow. Physics of fluids.  ISSN 1070-6631.  29(6) . doi: 10.1063/1.4985717
 • Ayati, Anis Awal; Kolaas, Jostein & Jensen, Atle (2017). A PIV investigation of stratified gas–liquid flow in a horizontal pipe. arXiv.org.  ISSN 2331-8422.
 • Ayati, Anis Awal; Kolaas, Jostein; Jensen, Atle & Johnson, George William (2016). The effect of interfacial waves on the turbulence structure of stratified air/water pipe flow. International Journal of Multiphase Flow.  ISSN 0301-9322.  78, s 104- 116 . doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2015.09.007
 • Ayati, Anis Awal; Kolaas, Jostein; Jensen, Atle & Johnson, George William (2015). Combined simultaneous two-phase PIV and interface elevation measurements in stratified gas/liquid pipe flow. International Journal of Multiphase Flow.  ISSN 0301-9322.  74, s 45- 58 . doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2015.03.024
 • Ayati, Anis Awal; Kolaas, Jostein; Jensen, Atle & Johnson, George William (2014). A PIV investigation of stratified gas-liquid flow in a horizontal pipe. International Journal of Multiphase Flow.  ISSN 0301-9322.  61, s 129- 143 . doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2014.01.008
 • Ayati, Anis Awal; Tutkun, Murat & Jensen, Atle (2014). PIV measurement of two-phase pipe flows: from idealized air/water conditions to more realistic oil/SF6 flows at high pressure.. arXiv.org.  ISSN 2331-8422.

Se alle arbeider i Cristin

 • Farias, P.S.C; de Paula, I.B.; Azevedo, L.F.A. & Ayati, Anis Awal (2017). Experimental characterization of linear interfacial waves in horizontal stratified flow.
 • Ayati, Anis Awal & Jensen, Atle (2016). Wave induced fluctuations in the gas phase of stratified gas-liquid pipe flow.
 • Ayati, Anis Awal (2015). Dynamics of stratified gas-liquid pipe flow.
 • Ayati, Anis Awal & Jensen, Atle (2015). Wind-Wave Interaction in Stratified Gas/Liquid Pipe Flow. 17th International Conference on Multiphase Production Technology.
 • Ayati, Anis Awal (2010). Aerodynamic effects on wind turbine blades using the lifting-line theory.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. juni 2011 10:20 - Sist endret 27. apr. 2018 16:15