Martin Tveten

English version of this page
Rom 806
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 OSLO
Emneord: Statistikk, Avviksdeteksjon, Big Data

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Tveten, Martin (2019). Online detection of sparse changes in high-dimensional data streams using tailored projections.
  • Tveten, Martin (2019). Å studere matematikk ved UiO.
  • Tveten, Martin (2018). Tailoring PCA for detecting sparse changes in multi-stream data.
  • Tveten, Martin (2018). Tailoring PCA for detecting sparse changes in multi-stream data.
  • Tveten, Martin; Brandsæter, Andreas & Glad, Ingrid Kristine (2017). Anomaly detection in maritime data streams.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. aug. 2017 10:25 - Sist endret 22. aug. 2019 14:34