nicolsta

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Gå til engelsk versjon for utfyllende informasjon

Emneord: Operatoralgebraer, Flere komplekse variable

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Voiculescu, Dan-Virgil; Stammeier, Nicolai & Weber, Moritz (2016). Free Probability and Operator Algebras. European Mathematical Society Publishing House.  ISBN 978-3-03719-165-1.  148 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. apr. 2016 13:32 - Sist endret 23. aug. 2018 09:32