Regler for tildeling av aktuarkompetansebevis

Aktuarer er sterkt etterspurte analytikere som vurderer og kontrollerer risiko for  forsikringsselskaper, banker og finansinstitusjoner. Deres tjenester er lovpålagt i all forsikring og pensjon der virksomheten må løpende godkjennes av en autorisert aktuar med aktuarkompetanse. Spesielt skal pensjonskasser ha en ansvarshavende aktuar godkjent etter søknad av finanstilsynet.

 Ved UiO er kravet for å få tildelt aktuarkompetanse følgende:

eller

og

bestått eksamen i emnene

Masteroppgaven må være relevant for forsikringsbransjen. Med en "relevant" masteroppgave mener vi en avhandling som dreier seg innenfor aktuarielle problemstillinger fra liv, pensjon, skade og premieforvaltning. Andre oppgaver kan også være relevante, men da må de inneholde som et minimum en eksplisitt forklaring på relevans innen forsikringsmatematikk. Søkere med denne utdanningen bes sende en e-post til studieinfo@math.uio.no for å søke om aktuarkompetansebevis. Masterrådet ved Matematisk institutt vil behandle søknaden.

Søkere med utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner

Kandidater med utdannelse som vurderes som ekvivalent til mastergrad i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse med studieretning Finans, forsikring og risiko kan tildeles aktuarkompetanse etter søknad.

En søknad kan kun innvilges hvis de obligatoriske emnene er dekket og masteroppgaven er relevant for forsikringsvirksomhet. Med en "relevant" masteroppgave mener vi en avhandling som dreier seg innenfor aktuarielle problemstillinger fra liv, pensjon, skade og premieforvaltning. Andre oppgaver kan også være relevante, men da må de inneholde som et minimum en eksplisitt forklaring på relevans innen forsikringsmatematikk. Er man usikker på oppgavens relevans, er det mulig å søke om en vurdering av denne før man melder seg opp til de obligatoriske emnene.

Søknadsprosess

Søknad om aktuarkompetanse rettes til masterrådet ved Matematisk institutt.

For søkere utenfor studieretningene fra Matematisk institutt er det en søknadsavgift på NOK 3240,- inkl. mva.

Søknadsskjema for vurdering mot aktuarkompetanse

Søknader vil behandles ved årskiftet hvert år.

E-postadresse: studieinfo@math.uio.no

Publisert 9. okt. 2020 09:58 - Sist endret 23. mars 2021 15:46