– Dette har vært skikkelig bra!

Etter knallhard jobbing i seks timer gir elevene fra Nydalen videregående skole uttrykk for at de trives med faglige utfordringer og et knalltøft opplegg. Tradisjonen tro kommer R2-elever (3. klasse) på besøk til Matematisk institutt for å delta på fagdag om differensiallikninger.

Elever fra Nydalen vgs arbeider, og Christin Borge observerer og lytter til samtalene. Differensiallikninger, retningsfelt og konklusjoner må kobles riktig hvis man skal vinne konkurransen.  Se bildet i høy oppløsning.

Foto: Nils Voje Johansen, Matematisk institutt

Fagdagen blir ledet av Christin Borge, og det er en dag fylt med differensiallikninger og retningsdiagram. Om morgenen var de 60 elevene ukjent med differensiallikninger. På slutten av dagen viser de hva de har lært gjennom en konkurranse der to og to får utdelt lapper med 10 ulike differensiallikninger, 10 ulike retningsdiagram og 10 retoriske konklusjoner om integralkurvene.

Oppgavene gir også elevene øvelse i å samarbeide og å snakke matematikk. Det summer i auditoriet i Vilhelm Bjerknes' hus. Kortene studeres, diskuteres og legges ved siden av hverandre. Den første duoen som greier å koble differensiallikninger, retningsdiagram og konklusjoner vinner en liten premie.

I tillegg til å lære matematikk, får elevene også informasjon om hvordan det er å studere på Blindern. Matematiker Kristina Rognlien Dahl gir elevene et gløtt inn i studie- og forskerhverdagen, hva matematikk kan brukes til og hva de vil møte dersom de velger å studere på Blindern.

Så langt i år har instituttet hatt besøk av elever fra Ullern vgs og Elvebakken vgs. Snart kommer elever fra KG og Blindern vgs. Etter at R2-eleven har hatt fagdager i differensiallikninger, er det klart for å motta R1-elever til fagdager i geometri.

Fagdagene for våren 2017 er fulltegnet, men det blir nye sjanser neste år for skoler som ønsker å delta. For mer informasjon kontakt Nils Voje Johansen.

Hvilke kort hører sammen? Ti gule kortene med differensiallikninger, ti hvite kort med retningsfelt og ti grønne kort med retoriske konklusjoner om integralkurvene. Foto: Nils Voje Johansen.

 

Publisert 26. jan. 2017 14:22 - Sist endret 26. jan. 2017 14:37