Gruppelærerstillinger høsten 2017

Gruppetimer er en viktig del av undervisningstilbudet ved Matematisk institutt, og nå trenger vi gruppelærere til høstsemesteret.

Dersom du liker matematikk og syns det fint å hjelpe andre å forstå det også, er sannsynligvis en gruppelærerstilling noe for deg. I grove trekk består jobben som gruppelærer av å hjelpe ferske studenter på gruppetimer i matematikk, typisk to ganger i uka, og å rette studentenes obligatoriske oppgaver.

Jobbene er mest aktuelle for bachelorstudenter mot slutten av sin grad og masterstudenter, men det er åpent for alle å søke.

I tillegg til gruppelærerstillinger for høstsemesteret, kan du søke om jobb som gruppelærer ved forkurset i matematikk i august.

Forkurset blir i år omdøpt til "MAT0010 - Oppfriskning i matematikk" og emnesiden vil bli publisert så fort den er klargjort.

Forkurset vil gå fra mandag 7. august til og med fredag 11. august .I år vil det kun tilbys én variant - altså varianten som fokuserer på repitisjon av R2-pensum og som gir et godt utgangspunkt for å ta MAT1100.

Søknadskjemaet er åpent til og med torsdag 20. april. Ta kontakt dersom du ikke er UiO-student og ønsker tilgang til skjemaet.

Publisert 5. apr. 2017 17:16