- Dette emnet er tøft, men dere lærer utrolig mye!

Tirsdag 24. april møtte rektor Svein Stølen over 50 dyktige matematikkelever fra videregående skole og ønsket dem velkommen til Universitetet i Oslo.

Dyktige elever sammen med foreleser Christin Borge og UiOs rektor Svein Stølen.  Se bildet i høy oppløsning. Foto: Nils Voje Johansen, Matematisk institutt

Et sikkert vårtegn ved UiO er at elever fra Akershus og Oslo kommer til Vilhelm Bjerknes’ hus for å få informasjon om MAT1100U – Kalkulus. Emnet er kun for elever som går på videregående skole og som allerede er ferdig med R1 og R2 og har fått karakteren 5 eller 6.

– Det er en stor glede å møte unge, dyktige elever på denne måten, sier rektor Svein Stølen. Dere har alle muligheter til å erobre fremtiden, og her på UiO vil dere få hjelp på veien. Det blir et lærerikt og arbeidskrevende år – og forhåpentligvis treffer jeg mange av dere senere på våre bachelorprogram. Uansett ønsker jeg dere lykke til med MAT1100U og fremtiden!

En engasjert rektor i møte med dyktige matematikkelever. – Dette emnet krever mye, men dere lærer også mye og får en fantastisk lærer i Christin Borge.  Foto: Nils Voje Johansen, Matematisk institutt.

MAT1100U foreleses på kveldstid over to semestre. Emnet inngår i de fleste realfaglige bachelor-program ved Universitetet i Oslo. Foreleser Christin Borge presenterte kort hvilke temaer emnet inneholder og hvordan forelesningene vil bli. Her fikk hun hjelp av Sara Bergly og Mathias Bakkejord fra Elvebakken vgs, to elever som tok MAT1100U inneværende år og som hadde eksamen dagen før. De la vekt på at det var stor forskjell på matematikk på videregående skole og på universitetet. Spesielt var det viktig med forelesningene – ikke bare faglig, men også fordi det var hyggelig og lærerikt å lære av hverandre.

Elevene på informasjonsmøtet kom fra 13 skoler i Oslo og Akershus: Elvebakken, Foss, KG, Oslo katedralskole, Ullern, Asker, Bjertnes, Hosletoppen, Lillestrøm, Mailand, Nadderud, Sørumsand og Valler.

Det er skolene som melder elevene på MAT1100U, og i år er påmeldingsfristen 15. juni. Kjenner du noen som er interessert i dette eller vil du selv finne ut mer, kan du se på siden til Ung-ordningen.

Vil du vite mer om tilbudet kan du også ta kontakt med Nils Voje Johansen.

 

Sara og Mathias fortalte kommende MAT1100U-elever om sine erfaringer med emnet. Foto: Nils Voje Johansen, Matematisk institutt
Publisert 2. mai 2018 14:15 - Sist endret 11. mai 2018 13:43