– Å se så mange her gjør det lett å ha høye forventinger til fremtiden

Statsråd Jan Tore Sanner besøkte onsdag 22. august skoleelever som skal ta matematikkemnet MAT1100U – Kalkulus ved Universitetet i Oslo. 

Spente elever før første forelesning sammen med statsråd Jan Tore Sanner, prorektor Gro Bjørnerud Mo, instituttleder Geir Dahl og foreleser Christin Borge. Foto: Nils Voje Johansen

Se bildet i høy oppløsning

En opplagt statsråd fikk snakke med studenter som har tatt emnet og elever som skal ta det i år. I alt var over 50 elever fra 15 videregående skoler i Oslo og Akershus pluss én fra Vestfold kvalifisert og møtte til første forelesning. Statsråden ble ønsket velkommen til Universitetet i Oslo av prorektor Gro Bjørnerud Mo og instituttleder Geir Dahl. 

MAT1100U tilbys av Matematisk institutt, men er en del av elevenes opplæring i skolen. For å kvalifisere seg må de ha gjort seg ferdig med både R1 og R2 til minst karakteren 5 mens de fortsatt går på videregående skole. Utdanningsetatene i Oslo og Akershus er gode samarbeidspartnere og gir elevene gratis lærebok og et stipend til de som fullfører emnet. Etter å ha fått bok var alt klart for første forelesning, som ble innledet med at statsråd Sanner ønsket elevene velkommen og poengterte at Norge trenger både breddekompetanse og spisskompetanse i matematikk. 

«Vi trenger spisser som ikke nødvendig motiveres av den umiddelbare nytteverdien av arbeidet. Som kanskje heller drives av en lengsel etter å løse det ingen har klart før.» Han avsluttet sin hilsen til elevene med ord som pekte langt fremover: «Er det noe vi gjør i dag som samfunn som kan legge til rette for at det om tretti år – om hundre år – kan komme et gjennombrudd som løser et problem mennesket strever med. Når jeg er sammen med dere, tenker jeg nettopp at vi gjør noe slikt. At vi gjør noe riktig. Så lykke til videre med arbeidet og studiet.»

Jan Tore Sanner hilser de nye elevene på emnet MAT1100U.
Foto: Nils Voje Johansen.

Etter hilsenen overrakte instituttleder Geir Dahl ham en bok som omtaler Niels Henrik Abels hovedverk, Parisavhandlingen. Abels Parisavhandling var nettopp et arbeid som pekte langt frem i tid. I tillegg til sin matematiske betydning, bærer den også på en spennende historie – den ble oversett av matematikerne Legendre og Cauchy, mistet av det franske vitenskapsakademi, funnet men stjålet av en betrodd medarbeider før den kom til rette igjen i Firenze på 1950-tallet.

Etter innledningen kunne Christin Borge starte første forelesning om komplekse tall. Det var en meget ivrig og entusiastisk gjeng som var samlet i auditorium 5 i Vilhelm Bjerknes’ hus. Hver onsdag kveld frem til slutten av april skal elevene nå møte universitetsmatematikk – og det blir mye hardt arbeid, men også mye moro. Elevene kommer dette året fra følgende videregående skoler: Asker, Bjertnes, Elvebakken, Foss, Kristelig Gymnasium, Lillestrøm, Mailand, Nes, Nadderud, Nydalen, Oslo katedralskole, Sørumsand, Thor Heyerdahl, Ullern og Valler.

Vi ønsker alle lykke til med MAT1100U.

Dersom du er interessert i mer informasjon om MAT1100U ta kontakt med Nils Voje Johansen (nilsvo@math.uio.no).

 

Statsråd Sanner i samtale med Christin Borge og Andreas som har tatt MAT1100U og som er hjelpelærer på regnelørdager. I bakgrunnen instituttleder Geir Dahl.
Foto: Nils Voje Johansen

 

Av Nils Voje Johansen
Publisert 28. aug. 2018 12:46 - Sist endret 28. aug. 2018 12:46