Bjørn Skauli mottar NRs masterpris 2018

Bjørn Skauli får prisen for sin masteroppgave "The Cone Conjecture for some Calabi-Yau Varieties". Veileder var John Chr. Ottem ved Matematisk institutt, UiO. Vi gratulerer!

Bjørn er nå ansatt som stipendiat hos Matematisk institutt, i seksjon 5: Algebra, geometri og topologi 

Prisen deler han med Joakim Skjelbred Misund fra IFI.

"Det er veldig morsomt å se at arbeidet jeg har lagt ned i masteroppgaven min har gitt uttelling i en god oppgave. Jeg vet også at det var mange andre veldig gode masteroppgaver, så det er en ære at oppgaven min blir bedømt som en av de to beste.  En slik anerkjennelse for mitt faglige arbeid gir en solid dose ekstra motivasjon når jeg nå fortsetter på en doktorgrad innen samme felt som masteroppgaven min."

Masteroppgaven til Bjørn Skauli er innen feltet birasjonal geometri, et underfelt av algebraisk geometri. Birasjonal geometri dreier seg om å klassifisere algebraiske mangfoldigheter, som kurver, flater, volumer, etc. opp til en spesiell form for ekvivalens. To mangfoldigheter er ekvivalente dersom de er isomorfe (essensielt like) utenfor en delmengde av lavere dimensjon. Skauli studerer i sin oppgave den såkalte "Kjegleformodningen". Kjegleformodningen er er hypotese som gir en sammenheng mellom birasjonal geometri for en spesiell type varieteter, såkalte Calabi-Yau mangfoldigheter, og bestemte kjegler i euklidske rom. Skauli beviser at kjegleformodningen er sann for store klasser av mangfoldigheter, bl.a. hyperflater i toriske mangfoldigheter og kvosienter av abelske mangfoldigheter.

Ekstern sensor for Skaulis masteroppgave skriver bl.a.: Skaulis masteroppgave er et imponerende stykke arbeid, og etter mitt syn en av de beste masteroppgavene i matematikk i Norge de siste 6-7 årene. Videre sier han: I tillegg framviser han en sterkt utviklet faglig modenhet, og evne til å gå meget langt inn i problemstillinger som for tida er blant de mest sentrale innen et meget viktig og vanskelig fagfelt.

 

Lenke til masteroppgaven i DUO. 

Publisert 23. okt. 2018 10:45 - Sist endret 23. okt. 2018 13:56