Matematisk institutt søker gruppelærere for våren 2023

Matematisk institutt søker nå gruppelærere for våren. I utgangspunktet trenger vi gruppelærere i MAT1110, MEK1100, STK1100 og STK2130.

Matematikere foran tavle.
Foto: Elisabeth H. Seland

Hva gjør en gruppelærer?

Gruppetimer er en sentral del av undervisningtilbudet i begynneremnene ved Matematisk institutt, og dyktige gruppelærere utgjør den viktigste delen av tilbudet! På gruppetimer er det lagt opp til faglig aktivitet, som regel i form av diskusjon, oppgaveregning eller lignende. Som gruppelærer er det din jobb å styre gruppeundervisningen, svare på faglige spørsmål og inspirere studentene i emnet du underviser.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Planlegging og gjennomføring av ukentlig gruppeundervisning.
 • Retting av obligatoriske oppgaver.
 • Deltagelse på gruppelærermøte med faglærer.
 • Orakeltjeneste i forbindelse med avsluttende eksamen.
 • Du har gjennomført minst emnene MAT1100, MAT1110 og MAT1120 ved UiO, eller tilsvarende eksterne emner, med gode resultater.
 • Du er engasjert og har sterkt ønske om å formidle fag til andre studenter.
 • Du etterstreber å være inkluderende og vil skape en trygg læringsarena.

 

Vi tilbyr

Lønn

 • Opplæring og oppfølging
 • En relevant og spennende deltidsjobb
 • Kort vei mellom jobb og studiested                     
 • Fast lønn basert på antall undervisningstimer i semesteret og retting av obliger
 • Startlønn per arbeidstime:
  201,00 kr/time
 • Lønnsøkning etter ansiennitet som gruppelærer ved instituttet

Søknad

Søk via nettskjema innen utgangen av torsdag 10. november hvis du kunne tenke deg å jobbe som gruppelærer ved Matematisk institutt neste semester!

Til nye søkere

Hvis du ikke har erfaring som gruppelærer fra før bør du skrive litt om deg selv og din motivasjon for jobben nederst i søknadskjemaet.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt på studieinfo@math.uio.no om du har spørsmål til stillingene.

 

Publisert 28. okt. 2022 14:17 - Sist endret 28. okt. 2022 14:23