Informasjonsmøte / Information meeting

Informasjonsmøte for masterstudenter tatt opp høsten 2017 /

Information meeting for master students admitted to a program autumn 2017

Skal du begynne på et masterprogram ved Matematisk institutt høsten 2017?

 

Vel overstått første dag! 

Jeg håper alle har klart å komme i kontakt med en kontaktperson og begynt å velge emner.

Frist for å melde seg til emner for å være med på første runde i undervisningsopptaket er idag, onsdag. StudentWeb stenger imorgen, torsdag, for undervisningsopptak, og så åpner det igjen på mandag. Frist for å melde seg til emner er 1. september. Det er altså ingen krise om du ikke får meldt deg til emner idag.

Kontaktpersoner:

Matematikk Arne B. Sletsjøe
Mekanikk Karsten Trulsen
CS Martin Reimers
FFR Tom L. Lindstrøm
SDATA Ørnulf Borgan
  Riccardo De Bin
  Ida Scheel
  Geir Strovik

 

Presentasjonen i PDF

The Presentation in PDF

 

 

 

Informasjonsmøtet er for masterstudenter som begynner på et masterprogram ved Matematisk institutt høsten 2017.

På møtet snakker vi litt om oppbygning av studiet inkludert valg av emner og du vil få tildelt en kontaktperson. Studenter som får opptak til FFR vil få opplyst hvilken spesialisering de kvalifiserer til i løpet av møtet. Studenter melder seg selv til emner i StudentWeb. Studierett vil være tildelt til møtet.

Studenter som har avlagt masteremner før opptak må merke seg at de må levere inn masteravtalen så tidlig som mulig i semesteret!

 

Møtet er obligatorisk.

Skulle du ikke ha anledning til å møte må du sende en e-post til studieinfo@math.uio.no og gi beskjed. Informasjon fra møtet vil bli sendt ut i etterkant av møtet og studenter som ikke har anledning til å møte må sette seg inn i informasjonen på egenhånd. 

Informasjon i PDF

 

Velkommen!!

 

English:

New info: If you are English speaking, please come at 12.00!

The meeting is for master students who begin a Master's program at the Department of Mathematics Autumn 2017.

During the meeting, we talk a little about the structure of the program including the selection of subjects and you will be assigned a contact person. Students who are admitted to  FFR will be informed which specialization they qualify during the meeting. Students sign up for courses in StudentWeb. Study rights will be assigned in time for the meeting.

Students who have completed master's courses prior to admission should note that they must submit the master agreement form as early as possible in the first semester!
 

Please note: The meeting is mandatory.

Should you not have the opportunity to meet you must send an email to studieinfo@math.uio.no and notify us.

Information from the meeting will be sent out after the meeting and students who are unable to attend must familiarize themselves with the information on their own.

The information in PDF

Welcome!!

 

Publisert 8. juni 2017 09:00 - Sist endret 16. aug. 2017 11:09