Velkommen til våre masterstudenter! Welcome to our masterstudents!

Informasjonsmøte for masterstudenter tatt opp høsten 2018 / Information meeting for master students admitted to a master program autumn 2018

Informasjon fra dagens møte

Information from today's meeting

Kontaktpersoner:

Matematikk: Arne B. Sletsjø

Stokastisk modellering og risikoanalyse, FFR: Giulia Di Nunno, STK: Ørnulf Borgan

Mekanikk og CS:MECH: Karsten Trulsen

CS:AMRA: Martin Reimers

Data Science:

  1. Martin Giese (IFI): Erdal-Aase and Ghai
  2. Riccardo de Bin (MI): Gregersen and Hansen
  3. Geir Kjetil Sandve (IFI): Hortemo and Johannsessen
  4. Ingrid Glad (MI): Kristensen and Nevland
  5. Geir Storvik (MI): Olsen and Undli and Wang-Hansen

 

Scroll down for english

Matematisk institutt tilbyr følgende masterprogrammer:

Studenter melder seg selv til emner i StudentWeb. Studierett vil være tildelt til møtet.

Studenter som har avlagt masteremner før opptak må merke seg at de må levere inn masteravtalen så tidlig som mulig i semesteret!

 

Møtet er obligatorisk.

Skulle du ikke ha anledning til å møte må du sende en e-post til studieinfo@math.uio.no og gi beskjed. Informasjon fra møtet vil bli lagt ut på denne siden i etterkant av møtet og studenter som ikke har anledning til å møte, må sette seg inn i informasjonen på egenhånd. 

Informasjon i PDF kommer.

 

Velkommen!!

 

English:

If you are English speaking, please come at 10.00!

The meeting is for master students who begin a Master's program at the Department of Mathematics Autumn 2018.

Fields of study under the master programme Computational Science:
CS: Applied mathematics and risk analysis
CS: Mechanics

Students sign up for courses in StudentWeb. Study rights will be assigned in time for the meeting.

Students who have completed master's courses prior to admission should note that they must submit the master agreement form as early as possible in the first semester!
 

Please note: The meeting is mandatory.

Should you not have the opportunity to meet you must send an email to studieinfo@math.uio.no and notify us.

Information from the meeting will be available on this page after the meeting and students who are unable to attend must familiarize themselves with the information on their own.

 

The information in PDF will be linked up here.

 

Welcome!!

 

Publisert 8. juni 2018 08:37 - Sist endret 15. aug. 2018 16:40