Programkaffe / Programme coffee

Vi inviterer til digital programkaffe!

***

We invite you all to digital program coffee!

Bildet kan inneholde: person, ansikt, mennesker, ansiktsuttrykk, hode.

Delta på programkaffen / Join the programme coffee

Nå som den digitale hverdagen har vært hverdag en stund tenkte vi å forsøke oss på en ny programkaffe via Zoom. Denne gangen vil ha fokus på alle ting vi nå lurer på, men som vi ikke får klare svar på;

  • Når kan vi komme tilbake til Blindern?
  • Når åpner lesesalene?
  • Hvordan blir undervisningen til høsten?

Dere har sikkert mange flere spørsmål og vi har forståelse for at det kanskje ikke er alle som vil stille de i plenum, så vi har satt opp en padlet hvor dere kan legge inn spørsmål anonymt: https://uio.padlet.org/paulamau/programkaffe0520

Legg inn spørsmål på padlet, så tar vi en gjennomgang under møtet.

For å delta på Zoom-møtet må du logge inn med UiO-brukernavn og -passord, dette for å hindre såkalt "Zoom-bombing".

Som vanlig er det helt i orden å komme innom for å si hei og gå igjen hvis man er opptatt på tidspunktet eller skal videre på forelesning, kollokvie eller lignende.

 

Håper å se mange av dere!
 

---------------

In English:

We invite you again to a program coffee via Zoom!  This time, we will focus on all the things we all are now wondering about, but we do not have a clear answer to;

  • When can we get back to Blindern?
  • When do the study halls open?
  • How will the teaching be in the autumn?

You probably have many more questions and we understand that maybe not everyone want to ask them in plenary, so we have set up a Padlet where you can post questions anonymously: https://uio.padlet.org/paulamau/programkaffe0520

Please post questions on Padlet and we will address these in the Zoom meeting.

To participate in the Zoom meeting, you must log in with your UiO-username and password, to prevent so-called "Zoom bombing".

As usual, you are welcome to just come by to say hello if you are busy or going to a lecture or group session at that time.

Hope to see many of you there!

 

Publisert 6. mai 2020 14:01 - Sist endret 6. mai 2020 14:01