Mastereksamen: Jørgen S. Dokken

Tittel: 

Beregninger av første og andreordens krefter på porøse geometrier med lineær og kvadratisk hastighet-trykk relasjon

  • Masterprogram: Anvendt matematikk og mekanikk
  • Studieretning: Mekanikk
  • Masteroppgave 60 studiepoeng
  • Veileder:  John Grue
  • Sensor:   Arne Nestegård
  • Internsensor:  Atle Jensen

 

 

 

 

Publisert 24. mai 2016 11:27 - Sist endret 30. mai 2016 12:01