Mastereksamener 2019 - Side 2

Tid og sted: 12. juni 2019 13:15, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel:

Asymptotic representation theory of the infinite quantum symmetric group

 

Tid og sted: 12. juni 2019 10:00, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel: 

Stability of Adaptive Neural Networks for Image Reconstruction

 

Tid og sted: 11. juni 2019 10:15, Undervisningsrom 819

Tittel:

Portfolio Optimisation under Rough Stochastic Volatility via Machine Learning

Tid og sted: 11. juni 2019 10:00, Aud 4, Vilhelm Bjerknes' hus

Tittel: 

Parseval Reconstruction Networks

Improving Robustness of Deep Learning Based MRI Reconstruction Towards Adversarial Attacks

 

Tid og sted: 7. juni 2019 11:1512:00, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel:

Representasjoner av den modulære gruppen

 

Tid og sted: 6. juni 2019 14:15, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel:

Dynamic Risk Measures Generated by Time-changed BSDEs with Jumps

Tid og sted: 6. juni 2019 11:00, Seminarrom 919

Tittel: 

Waves in elastic material

Irregular wavefield propagating from open water into water covered by an elastic sheet

Tid og sted: 6. juni 2019 10:15, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel:

 Addressing collinearity and class imbalance in logistic regression for statistical fraud detection

Tid og sted: 6. juni 2019 09:00, Seminarrom 919

Tittel: 

Modellering av åpent og isdekt hav med endelig differansemetoder for en ikke-lineær Schrödingerlikning

Tid og sted: 29. mai 2019 13:30, Undervisningsrom 819

Tittel: 

Analyzing and Predicting Demographics of NRK’s Digital Users

Tid og sted: 29. mai 2019 13:00, Seminarrom 919

Tittel: 

Long waves generated by ships moving in shallow water

Tid og sted: 29. mai 2019 10:00, Seminarrom 1119

Tittel:

 Krylovmetodar for strukturerte lineære system

 

Tid og sted: 24. mai 2019 13:00, Undervisningsrom 108

Tittel:

Tropical Poincaré duality spaces

 

Tid og sted: 23. mai 2019 13:00, Undervisningsrom 819

Tittel:

Statistical modelling of Goalkeepers in the Norwegian Tippeliga