Mastereksamen: Vilde Hyggen Rosland

Tittel: 

Modellering av åpent og isdekt hav med endelig differansemetoder for en ikke-lineær Schrödingerlikning

  • Masterprogram: Anvendt matematikk og mekanikk
  • Studieretning: Mekanikk
  • Masteroppgave 60 studiepoeng
  • Veileder:  Karsten Trulsen, Jean Rabault
  • Sensor:  Odin Gramstad
  • Internsensor:  Mikael Mortensen

 

 

 

 

Publisert 10. mai 2019 11:59 - Sist endret 24. mai 2019 08:16