Mastereksamen: Lovise Marlen Aase Osen

Tittel:

 Krylovmetodar for strukturerte lineære system

 

  • Masterprogram: Matematikk
  • Studieretning: n/a
  • Masteroppgave 60 studiepoeng
  • Veileder:  Ragnar Winther, Øyvind Ryan
  • Sensor:  Bjørn Fredrik Nielsen, NMBU
  • Internsensor:  Hans Brodersen
Publisert 10. mai 2019 11:59 - Sist endret 13. mai 2019 14:18