Mastereksamen: Hallvard Vonen

Tittel: 

Praktiske løsninger ved projeksjon av bilder

Konformt, ekviarealt og isometrisk standardavvik

 

  • Masterprogram: Matematikk
  • Studieretning: n/a
  • Masteroppgave 60 studiepoeng
  • Veileder: Arne B. Sletsjøe
  • Sensor: Arvid Siqveland (USN)
  • Internsensor: Hans Brodersen
Publisert 27. mai 2019 19:30 - Sist endret 27. mai 2019 19:30