Mastereksamen: Laila Egbeocha Andersland

Tittel: 

Mekanismer for strømseparasjon og vertikalstrøm av partikler bak sterke indre bølger

 

  • Masterprogram: Anvendt matematikk og mekanikk
  • Studieretning: Mekanikk
  • Masteroppgave 60 studiepoeng
  • Veileder:  John Grue, Atle Jensen
  • Sensor: André Staalstrøm  
  • Internsensor:  Kent-André Mardal

 

 

 

 

Publisert 12. nov. 2019 18:29 - Sist endret 13. nov. 2019 09:03