Digitale tvillinger: vitenskap og anvendelser

Vi avmystifiserer markedsføringsspråket og utforsker hvordan digitale tvillinger kan brukes til å levere konkrete resultater fra digitaliseringsinitiativer.

En digital tvilling

er et datasystem som gjengir i sann tid aspekter av oppførselen til en virkelig ting eller et virkelig system. Tvillingen kombinerer data om tingen med sanntidsmålinger og simuleringer av tingens oppførsel.

Digitale tvillinger er et hett tema i teknologiverdenen. Programvareleverandører og IT-selskaper presenterer visjoner om kraftige digitale tvillinger, drevet av AI, som kan gjør det mulig å leve i et virtuelt univers. EU ønsker å bygge opp en digital tvilling av verden. Digitale tvillinger markedsføres som noe som kan transformere samfunn og industri, mens vi går mot Industri 5.0 og Samfunn 5.0. Dette emnet gjør deg, en beslutningstaker i industri, vitenskap eller forvaltning, i stand til å forstå (1) hva en digital tvilling er, (2) hvor de har sine begrensninger, og (3) hvordan tvillinger kan brukes til å implementere digital transformasjon i akademia, industri og samfunnet.

Dag 1: Hva er en digital tvilling?

Vi begynner med en diskusjon om hva en digital tvilling er. Mange definisjoner har blitt foreslått. Vi vil se på disse og utvikle en enkel referansemodell for digitale tvillinger. Digitale tvillinger er bygget ved hjelp av informasjonsteknologi. Derfor vil vi se på IT-komponentene i en typisk tvilling. Vi avslutter med å se på hvorfor vi skulle ønske å bygge en digital tvilling. I gruppesamlinger vil vi diskutere disse temaene og sette opp programvaren som trengs for å kjøre de praktiske øktene på dag 2.

Dag 2: Å konstruere den digitale tvillingen

En digital tvilling er bygget ved å samle og organisere data og bruke modeller for å simulere og forutsi systemoppførsel. På dag 2 vil vi se på noen av de tekniske problemene knyttet til organisering av data og modellering. Vi vil introdusere semantiske teknologier som en lovende måte å organisere data på i en digital tvilling. Deretter utforsker vi utfordringene ved modellering av komplekse systemer for bruk i digitale tvillinger. Her vil vi se på både maskinlæring og modeller basert på fysikk og logikk. Gruppesamlingene vil arbeide med sanntidsdata fra virkelige industrielle anlegg for å tilpasse modeller og se på utfordringer relatert til datakvalitet.

Dag 3: Bruk av den digitale tvillingen i vitenskap, samfunn og industri

Emnet avsluttes med en diskusjon om hvordan digitale tvillinger kan brukes i vitenskapelige, sosiale og industrielle applikasjoner. Her vil vi introdusere ideer som Industri 4.0 (og 5.0), smarte byer, tvilling av mennesker og miljøtvillinger. Vi vil også diskutere den etiske og sosiale effekten av digitale tvillinger. Emnet vurderes gjennom en rapport som definerer og begrunner en spesifikk anvendelse av en digital tvilling.

Foreleser

Portrettfoto av David Cameron

David Cameron er koordinator og leder i programmet for digitale tvillinger ved SIRIUS – Senter for skalerbar datatilgang. Han har arbeidet i mange år med å utvikle og anvende digitale tvillinger i industri. Hans faglige bakgrunn er innen kjemiteknikk, optimalisering og kybernetikk. Cameron har arbeidet i ledende stillinger innen anvendt kybernetikk, digitalisering og IT-strategi for Norsk Hydro, Kongsberg Gruppen, IBM og Sopra Steria.  Dette kurset bygger på hans erfaringer i grenselandet mellom forskning og industriell anvendelse.

Påmelding og datoer

Emnet arrangeres neste gang høsten 2022. Emnet heter Digital Twins for Science and Applications og undervises på engelsk.

  • Påmeldingsfrist: 31. oktober 2022
  • Dag én og to: 14.–15. november 2022.
  • Dag tre: 21. november 2022.
  • 4 undervisningstimer per dag, dagtid
  • Innlevering av eksamen: 1. desember 2022

Meld deg på og se formelle detaljer om emnet (emnebeskrivelse)

Les mer om programmet

Publisert 27. okt. 2021 14:13 - Sist endret 20. sep. 2022 10:45