Om programmet

Fra data til innsikt introduserer deg for utvalgte metoder og aktuelle problemstillinger i data science og maskinlæring. Kursene er designet slik at de gir deg oversikt og erfaring med sentrale tema innen hvert av fagområdene.

Korte fakta

 • Videreutdanning innen data science
 • Fire kurs på 2,5 studiepoeng hver
 • Kursene kan tas enkeltvis
 • Hvert kurs går over tre arbeidsdager
 • Fire undervisningstimer hver av dagene
 • Eksamen: prosjektoppgave
 • Pris pr. kurs: 5000,– *

* Programmet starter som et pilotprogram desember 2021. Kursavgiften gjelder i pilotperioden.

I takt med dagens teknologiske utviklingen har data blitt en stadig viktigere ressurs. Men data er en kompetansekrevende ressurs, hvor man er avhengig av tverrfaglig kunnskap for å hente ut verdi. Sentrale spørsmål og utfordringer er: Hvordan kan vi uttrykke vår kunnskap om et problem ved hjelp av data? Hvilke algoritmer bør vi bruke for å løse problemet? Og hvilke etiske og juridiske hensyn må vi ta hvis vi skal automatisere prosessen?

Med «Fra data til innsikt» ønsker Universitetet i Oslo å bidra til å øke kompetansen innen bruk av data og algoritmer i offentlig sektor og næringsliv. Målet er ikke bare at teknologer og domeneeksperter skal få økt forståelse og et mer felles språk, men også at ledere og beslutningstagere skal kunne se mulighetene – og forbi mytene! – slik at de sammen får et mer sannferdig bilde av hva som er mulig å gjøre med data og algoritmer.

Hvem passer dette programmet for?

Programmet er for deg som har jobbet noen år, og som ønsker faglig påfyll eller bedre forståelse av sentrale metoder og nye trender i data science og maskinlæring. Det passer for deg som enten trenger en oversikt over hvilke muligheter og utfordringer data gir, eller ønsker en dypere forståelse av metodene som ligger bak. Alle kursene forutsetter en faglig modenhet tilsvarende en bachelor i realfag. Merk at noen kurs har anbefalte forkunnskaper innen matematikk og programmering (se kursoversikt nedenfor).

Kursoversikt

Kursene bygger ikke direkte på hverandre og kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Vi anbefaler likevel oversiktskurset «Verdien av data i beslutningsprosesser» som en generell introduksjon til ulike temaer knyttet til data science og digitalisering i programmet.

 • Verdien av data i beslutningsprosesser tar for seg data som ressurs og gir et overblikk over data science og digitalisering fra ulike perspektiver. Kurset anbefales som introduksjonskurs til programmet.
 • Digitale tvillinger introduserer og utforsker hvordan digitale tvillinger kan brukes til å levere konkrete resultater fra digitaliseringsinitiativer. Dette kurset undervises på engelsk. 
 • Introduksjon til dyp læring* avmystifiserer blesten rundt kunstig intelligens og dyp læring, og ser på hvilke muligheter og begrensninger dyp læring gir som et verktøy for data scientists.
 • Metoder for beregning av usikkerhet* – en grunnleggende introduksjon til numeriske metoder for kvantifisering og estimering av usikkerhet.

*Kurset har anbefalte forkunnskapskrav i matematikk og programmering.

Se praktisk informasjon om kursene og påmelding

Publisert 27. okt. 2021 14:27 - Sist endret 2. nov. 2021 13:55