Om programmet

Fra data til innsikt introduserer deg for utvalgte metoder og aktuelle problemstillinger i data science og maskinlæring. Emnene er designet slik at de gir deg oversikt og erfaring med sentrale tema innen hvert av fagområdene.

Korte fakta

 • Videreutdanning innen data science
 • Fire emner på 2,5 studiepoeng hver
 • Et oppfriskningskurs i matematikk
 • Emnene kan tas enkeltvis
 • Hvert emne går over tre arbeidsdager
 • Fire undervisningstimer hver av dagene
 • Eksamen: prosjektoppgave
 • Pris pr. emne: 5000,– 

I takt med dagens teknologiske utviklingen har data blitt en stadig viktigere ressurs. Men data er en kompetansekrevende ressurs, hvor man er avhengig av tverrfaglig kunnskap for å hente ut verdi. Sentrale spørsmål og utfordringer er: Hvordan kan vi uttrykke vår kunnskap om et problem ved hjelp av data? Hvilke algoritmer bør vi bruke for å løse problemet? Og hvilke etiske og juridiske hensyn må vi ta hvis vi skal automatisere prosessen?

Med «Fra data til innsikt» ønsker Universitetet i Oslo å bidra til å øke kompetansen innen bruk av data og algoritmer i offentlig sektor og næringsliv. Målet er at teknologer og domeneeksperter skal få økt forståelse og et mer felles språk, samt at ledere og beslutningstagere skal kunne se mulighetene – og forbi mytene! – slik at de sammen får et mer sannferdig bilde av hva som er mulig å gjøre med data og algoritmer.

Hvem passer dette programmet for?

Programmet er for deg som har jobbet noen år, og som ønsker faglig påfyll eller bedre forståelse av sentrale metoder og nye trender i data science og maskinlæring. Det passer for deg som enten trenger en oversikt over hvilke muligheter og utfordringer data gir, eller ønsker en dypere forståelse av metodene som ligger bak. Alle emnene forutsetter en faglig modenhet tilsvarende en bachelor i realfag. Merk at noen emner har anbefalte forkunnskaper innen matematikk og programmering (se emneoversikt nedenfor).

Emneoversikt

Emnene bygger ikke direkte på hverandre og kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Vi anbefaler likevel oversiktsemnet «Verdien av data i beslutningsprosesser» som en generell introduksjon til ulike temaer knyttet til data science og digitalisering i programmet.

 • Verdien av data i beslutningsprosesser tar for seg data som ressurs og gir et overblikk over data science og digitalisering fra ulike perspektiver. Emnet anbefales som introduksjonsemne til programmet.
 • Digitale tvillinger introduserer og utforsker hvordan digitale tvillinger kan brukes til å levere konkrete resultater fra digitaliseringsinitiativer. Dette emnet undervises på engelsk.
 • Metoder for beregning av usikkerhet* – en grunnleggende introduksjon til statistikk og numeriske metoder for beregning av usikkerhet.
 • Introduksjon til dyp læring* avmystifiserer blesten rundt kunstig intelligens og dyp læring, og ser på hvilke muligheter og begrensninger dyp læring gir som et verktøy for data scientists, samt hvordan trening av nevrale nettverk egentlig fungerer.

*Emnet har anbefalte forkunnskapskrav i matematikk og programmering. 

Vi tilbyr også et oppfriskningskurs i matematikk.

 • Oppfriskningskurs i matematikk (ikke studiepoenggivende) er for deg som ønsker å ta MIEVU 4020 og/eller MIEVU 4030. Kurset er rettet mot deg som har en tatt matematikkemner på universitetsnivå, men som ikke har brukt denne kunnskapen de siste årene.

Se praktisk informasjon om emnene og påmelding

Publisert 27. okt. 2021 14:27 - Sist endret 11. juni 2022 09:01