Oppfriskningskurs i matematikk

Et oppfriskningskurs i matematikk for deg som ønsker å ta MIEVU4020 og/eller MIEVU4030. Kurset er rettet mot deg som har en tatt matematikkemner på universitetsnivå, men som ikke har brukt denne kunnskapen de siste årene.

Hvem passer kurset for? 

Erfaringsmessig er det mange som ikke har brukt matematikk og statistikk kunnskapen man lærte på universitetet. For å få fult utbytte av kursene MIEVU4020 – Introduksjon til dyp læring og MIEVU4030 – Metoder for beregning av usikkerhet er det viktig at å kjenne til mange av konseptene man typisk lærer i første og andre semester på universitetet. I dette oppfriskningskurset tar vi for oss denne kunnskapen. Fokuset er på sentrale konsepter man trenger for å følge disse to emnene. Kurset er tilpasset studenter som tidligere har tatt matematikkemner på universitetsnivå, og som trenger en oppfriskning av denne kunnskapen.  

Informasjon om gjennomføring 

Hver dag vil bestå av tre timer undervisning og en time partisk oppgaveregning. Det vil bli servert enkel lunsj. Kurset er gratis, men krever påmelding. Kurset er ikke studiepoenggivende og har derfor ingen eksamen. 

Faglig innhold 

Dag 1; Matematikk 

 • Ulike tallmengder (naturlig, rasjonale, irrasjonale og reelle tall) samt produkt, snitt og union av mengder. 

 • Summetegn og bytte av summasjonsgrenser

 • Funksjoner av en og flere variable 

 • Derivasjon av funksjoner med en variabel  

 • Vektorer, matriser og grunnleggende operasjoner på disse. 

Dag 2; Statistikk og sannsynlighet

 • Utfallsrom, hendelse og sannsynlighet.

 • Grunnleggende regneregler innen sannsynlighet.

 • Gjennomgang av begreper slik som betinget sannsynlighet og uavhengighet.

 • Diskrete og kontinuerlige variabler.

Dyp læring

– er en maskinlæringsmetode som bruker nevrale nettverk med flere interne lag til å løse spesifikke problemer.

Påmelding og kursdatoer

Kurset arrangeres første gang høsten 2022.

 • Påmeldingsfrist: 12. oktober 2022.
 • Kursdager: 20.–21. oktober 2022.
 • 4 undervisningstimer per dag, dagtid.
Publisert 7. juni 2022 16:49 - Sist endret 4. juli 2022 10:54