Praktisk informasjon om emnene

Anbefalt sammensetning av emner, undervisning, eksamen, emneavgift og påmelding.

Undervisning og eksamen

  • Hvert emne går over tre hele dager.
  • Undervisningen består av forelesninger og aktiviteter hvor deltakerne arbeider med pensum.
  • Eksamen er en prosjektoppgave som skal besvares individuelt.
  • Prosjektoppgaven vurderes etter karakterskalaen «bestått / ikke bestått».

Emneavgift

Høst 2022 / vår 2023: 5.000,– pr. kurs. Emneavgiften justeres hvert år utifra markedspris.

Må du ta opp igjen eksamen, betaler du en ekstra avgift på 10% av emneavgiften.​

Detaljerte emnebeskrivelser, datoer og påmelding

Du melder deg på (søker om opptak) til hvert enkelt emne. Se trinnvis veiledning på hver enkelt emnebeskrivelse under.

Verdien av data i beslutningsprosesser

Digitale tvillinger

Metoder for beregning av usikkerhet

Introduksjon til dyp læring

I tillegg til disse fire emnene tilbyr vi også et oppfriskningskurs i matematikk for deltakere som har studert matematikk på universitetsnivå, men som ikke har jobbet aktivt med dette de siste årene. 

Oppfriskningskurs i matematikk (ikke studiepoenggivende)

  • Påmeldingsfrist: 12. oktober 2022.
  • Undervisning: 20.–21. oktober 2022.

Anbefalt sammensetning av emner

Tabellen nedenfor viser et anbefalt standardløp hvor du tar alle fire emnene fortløpende. Du kan også velge å ta emnene i en annen rekkefølge eller over lengre tid, eller å bare ta enkeltemne. Vi anbefaler likevel at du tar ITEVU4120 – Verdien av data i beslutningsprosesser som første emne.

Høst ITEVU4120 – Verdien av data i beslutnings-prosesser ITEVU4130 – Digitale tvillinger Oppfrisknigs-kurs i mate-matikk MIEVU4030 – Metoder for beregning av usikkerhet*
Vår MIEVU4020 – Introduksjon til dyp læring*  
  * Vi anbefaler forkunnskaper i matematikk og programmering.
Det formelle opptakskravet er generell studiekompetanse, men to av emnene forutsetter i tillegg forkunnskaper i matematikk og programmering for at deltakerne skal få utbytte av undervisningen. Vi fraråder å søke på kurs hvor du mangler anbefalte forkunnskaper. Se emnebeskrivelsen hvor du melder deg på for mer informasjon.


Les mer om programmet

Publisert 27. okt. 2021 14:56 - Sist endret 11. juni 2022 08:57