Praktisk informasjon om kursene

Anbefalt sammensetning av kurs, undervisning, eksamen, kursavgift og påmelding.

Undervisning og eksamen

  • Hvert kurs går over tre hele dager.
  • Undervisningen består av forelesninger og aktiviteter hvor deltakerne arbeider med pensum.
  • Eksamen har form av en prosjektoppgave som skal besvares individuelt.
  • Prosjektoppgaven vurderes etter karakterskalaen «bestått / ikke bestått».
  • Antall deltakere: Høsten 2021 og våren 2022 vil alle emnene undervises med en begrensning på maksimalt 20 deltakere. Fra høsten 2022 øker kapasiteten.

Kursavgift

Høst 2021 / vår 2022: 5.000,– pr. kurs. Kursavgiften justeres hvert år utifra markedspris.

Må du ta opp igjen eksamen, betaler du en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.​

Detaljerte kursbeskrivelser, datoer og påmelding

Du melder deg på (søker om opptak) til hvert enkelt kurs. Se trinnvis veiledning på hver enkelt emnebeskrivelse under.

Verdien av data i beslutningsprosesser

Digitale tvillinger

Introduksjon til dyp læring

Metoder for beregning av usikkerhet

Anbefalt sammensetning av kurs

Tabellen nedenfor viser et anbefalt standardløp hvor du tar alle fire kursene fortløpende. Du kan også velge å ta kursene i en annen rekkefølge eller over lengre tid, eller å bare ta enkeltkurs. Vi anbefaler likevel at du tar ITEVU4120 – Verdien av data i beslutningsprosesser som første kurs.

Høst ITEVU4120 – Verdien av data i beslutningsprosesser  
Vår ITEVU4130 – Digitale tvillinger MIEVU4020 – Introduksjon til dyp læring* MIEVU4030 – Metoder for beregning av usikkerhet*
  * Vi anbefaler forkunnskaper i matematikk og programmering.

Det formelle opptakskravet er generell studiekompetanse, men to av kursene som går til våren forutsetter i tillegg forkunnskaper i matematikk og programmering for at deltakerne skal få utbytte av undervisningen. Vi fraråder å søke på kurs hvor du mangler anbefalte forkunnskaper. Se emnebeskrivelsen hvor du melder deg på for mer informasjon.

Les mer om programmet

Publisert 27. okt. 2021 14:56 - Sist endret 6. des. 2021 11:27