Fra data til innsikt (videreutdanning)

Fra data til innsikt er et videreutdanningstilbud i data science, maskinlæring og beregningsvitenskap. Programmet gir en bred innføring, med enkelte dypdykk, i prosessen fra innsamling og representasjon av data, til kunnskapsuttrekking og bruk av nye teknologier basert på data.