Frister knyttet til masteroppgaven

 

Hengefag/emner avlagt før opptak til masterstudiet

Studenter med hengefag fra bachelorgraden eller som ønsker å benytte tidligere avlagte emner i sitt teoretiske pensum, vil kunne få utsatt eller fremskyndet innleveringsfristen for masteroppgaven. Det er veldig viktig at man da leverer inn avtaleskjema for masterstudiet så tidlig som mulig!

Studenter som skal skrive lang masteroppgave, vil kunne få utsatt eller fremskyndet innleveringsfristen for masteroppgaven til midt i et semester (15. februar eller 15. september). Dette blir avgjort av programrådet, i forbindelse med godkjennelsen av masteravtalen.

NB! Det vil komme nye frister på bakgrunn av nye masterprogrammer og samarbeid på tvers av institutter.

Innlevering av skjema

  1. Studieavtalen for masterstudiet også kalt avtaleskjema for masterstudiet. Avtalen skal fylles ut i samarbeid med veileder. Er du usikker på hvem du skal høre med om kan være din veileder er kontaktpersonen din et godt sted å starte. Alle studenter får tildelt en kontaktperson på det obligatoriske Velkomstmøtet. Avtalen skal leveres inn senest innen 1. desember, uavhengig om du har hengefag fra bacheloren eller er deltidsstudent, eller skal skrive kort masteroppgave. Ved kort masteroppgave vil prosjektbeskrivelsen bli sendt ut på gitt dato. Studenten skal ikke kjenne innholdet i prosjektbeskrivelsen før den blir delt ut. Viktig - avtalen må bli godkjent før du starter å skrive på masteroppgaven. Dersom du ønsker å begynne på masteroppgaven i 2. semester MÅ avtalen godkjennes før dette. Alle må ha en veileder som er ansatt ved Matematisk institutt. NB! Dersom du har avlagt emner før opptak og ønsker å bruke disse i graden, vil tid trekkes fra studietiden din - masteravtale må i disse tilfeller leveres så fort som mulig og helst før 1. september.  For studenter på masterspesialisering i matematikk på Lektorprogrammet (som starter i januar) så er fristen for å levere masteravtale 1. mai. 

  2. Statusrapporter: Studenter som skriver på Masteroppgaven skal levere statusrapportskjema innen den 31. mars i vårsemesteret, og 15. oktober i høstsemesteret.

  3. Du må også huske å melde deg til avsluttende eksamen i StudentWeb. Sjekk samtidig utdanningsplanen - Vitnemålet skrives ut på bakgrunn av utdanningsplanen.  

 

Frist er som vanlig 1. februar/1. september.

Kodene: MAT5930/60, MEK5960/5930, SMR5960/5930, DS5960/5930, Lektorstudenter: MAT5930L, MEK5930L.

MOD5930/60, ANMAT5930/60.

Skjemaene skal leveres i posthyllen til Studiekonsulentene - postrommet 7. et, Niels Henrik Abels hus.

Når det nærmer seg dato for innlevering av selve masteroppgaven bør du lese informasjonen du finner om masterstudier under Om masteroppgaven.

 

Utlevering av prosjektbeskrivelse

(NB: Ny innleveringsdato fra våren 2018)

Kort masteroppgave (30 studiepoeng, 4. semester):

Dato for når prosjektbeskrivelsen blir tilgjengelig for studentene. (I god tid før disse datoer skal prosjektbeskrivelsen godkjennes av leder for masterprogrammet):

  • Vår: mandag i uke 2
  • Høst: mandag i uke 33

Lang masteroppgave (60 studiepoeng):

Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes i sammenheng med masteravtalen som har frist 1. desember.

 

Innlevering av masteroppgave

Innlevering av masteroppgavene skal skje innen gitte frister for hvert semester. Disse fristene er absolutte. Dersom fristene ikke overholdes, vil det ha konsekvenser for bedømmelse av oppgaven (jfr. reglementet). Innleveringen skal skje innen kl. 14.30 på innleveringsdatoen.

Hvis innleveringsdato faller på en lørdag/søndag/helligdag er innleveringsfristen på første virkedag etter innleveringsdatoen, innen kl. 14.30).

 

Innleveringsfrister for kort masteroppgave:

  • Innlevering i vårsemesteret: 15. mai
  • Innlevering i høstsemesteret: mandag i uke 50

 

Innleveringsfrister for lang masteroppgave

  • Innlevering i vårsemesteret: 15. mai
  • Innlevering i høstsemesteret: 15. november

 

 

(Hovedinnleveringsfrist er 15. mai. De 3 andre fristene er 1. september, 15. november og 15. februar. Disse brukes ved deltid, hengefag og emner avlagt før opptak.)

Publisert 26. juni 2018 13:25 - Sist endret 10. jan. 2019 08:57