English version of this page

Hvorfor levere i DUO?

Noen gode grunner til å gjøre masteroppgaven tilgjengelig i DUO:  


1. Kandidaten stiller sterkere som jobbsøker i forhold til kandidater med likt karaktergrunnlag som velger å ikke offentligjøre.

2. Offentligjøring via DUO gjør det lett å referere til eget masterarbeid senere via en offentlig og sikker distributør (UiO).

3. Masterarbeider inngår ofte som deler av større forskningsprosjekt. Å ikke offentligjøre arbeidet vil da være vanskelig for hele prosjektet.

4. Gruppas senere arbeid og masteroppgaver bygger ofte videre på tidligere arbeider.

5. Masterarbeidene representerer en viktig del av norsk grunnforskning. Om masteroppgaven ikke er offentlig blir det vanskelig for samfunnet og
forskningsmiljøet nasjonal og internasjonalt å dra nytte av denne ressursen. 

 

Ikke alle dokumenter i vitenarkivet er åpent tilgjengelig. Her kan du lese om de ulike restriksjonene på dokumenter i DUO, og hva som eventuelt kreves for å få tilgang. Om tilgjenglighet i DUO

Publisert 13. mai 2013 11:59 - Sist endret 26. jan. 2021 21:10