Innlevering av masteroppgave ved Matematisk institutt

Innlevering av masteroppgaven skal gjøres to ganger; på e-post og i StudentWeb.

Innlevering på e-post

Studenten sender (e-post) med den endelige versjonen til studiekonsulenten innen fristen. Oppgaven skal sendes i PDF og filen skal hete studentens navn og masteroppgave/thesis (hvis alle oppgavene heter "masteroppgave" el. "thesis" er de vanskelig å skille). Subject i e-posten skal inneholde "studentens navn og ENDELIG versjon av masteroppgave".

Elektronisk innlevering av masteroppgaver i DUO

Fra 01.01.2007 er det obligatorisk å levere hele mastergradsoppgaven i elektronisk form via DUO (Digitale utgivelser ved UiO). Det er også flere gode grunner til å levere i DUO. 

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv. Universitetsbiblioteket beskriver godt hvordan du går frem: http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/masteroppgaver/

I tillegg skal det leveres et elektronisk sammendrag av oppgaven på en halv til en side. Dette sammendraget vil være leselig for alle, og det er derfor ønskelig at dette sammendraget er på engelsk. Det vil være en lenke fra databasen BIBSYS til sammendraget.

Innlevering i StudentWeb og innlevering på e-post har samme frist.

 

Klausulering

I noen tilfeller skriver en student masteroppgave som inneholder personopplysninger eller annen fortrolig informasjon. I de tilfeller kan man klausulere oppgaven.

 

Publisert 21. jan. 2014 13:18 - Sist endret 2. feb. 2018 09:36