Skriving av masteroppgaven

Oppgaven trykkes i sort/hvitt.

Farger

Instituttet dekker kun farger dersom det er inngått avtale med studiekonsulenten og da på maksimalt syv sider hvis dette er helt nødvendig for innholdet. Send en e-post med oppgaven til studiekonsulenten for å høre om Instituttet vil dekke noen fargesider. Dette kan med fordel gjøres i god tid før innleveringsfristen. Studenten kan velge å selv betale for fargetrykk, dette må fremkomme av e-posten med oppgaven som sendes til studiekonsulenten. Reprosentralen ønsker at sider som skal trykkes i farger angis med sidetall i e-posten.

 

Forside og layout på oppgaver som skrives i LaTex

Hvis du vil se hva andre studenter har gjort med layout, rekkefølge, fonter, linjeavstand ol., kan du ta en tur på Realfagsbiblioteket eller på UB. Du finner også oppgavene tilgjengelige i DUO.

Det er ingen formkrav til det typografiske utseendet av masteroppgaven, men legg vekt på at den skal være lettlest. Unngå for lange linjer og for liten skrift. Marger på ca 2,5 cm og 12 pt skrift er et godt valg.

LaTeX:

Forsideeksempel; Matematisk institutt

 

Last ned LaTeX-pakken masterfrontpage for å lage en offisiell forside. Trykk her for en kort innføring i pakken.

Download the LaTeX package masterfrontpage to create an official front page. Click here for a short introduction to the package.


 

Word:


Masterrådet har bestemt at det på forsiden skal stå følgende, og ikke noe annet:

  • Tittel på oppgave
  • Navn på student
  • måned og årstall / dato

Følgende ligger allerede inne i malen:

Eventuelle organisasjonslogoer og annet skal stå på side 3.

For studenter på Lektorprogrammet er det viktig å få frem at oppgaven er skrevet for Lektorprogrammet. Dersom det ikke er mulig gå legge inn i forsiden, må dette fremkomme i forordet eller på side to i oppgaven.

  • Masteroppgave for Lektorprogrammet samt eksamenskode (hhv. MAT5930L, MEK5930L)

For de andre programmene er det en fordel, men ikke krav, om at eksamenskodene er listet i forordet. (For at det skal være lettere for de som leser i DUO i fremtiden å kunne forstå for hvilket program oppgaven er skrevet og av hvilket omfang).

Eksamenskoder:

  • Master i matematikk: MAT5930/60
  • Master i Modellering og dataanalyse: MOD5930/60
  • Master i Anvendt matematikk og mekanikk: ANMAT5930/60

 

 

Publisert 21. jan. 2014 13:18 - Sist endret 22. des. 2016 09:07