Trykk av oppgaven

Fra våren 2018 trykkes det to eksemplarer til studentens eget bruk.

Oppgaven trykkes normalt i sort/hvitt. Forsiden er hvit og baksiden er sort.

Farger

Instituttet dekker kun farger dersom det er inngått avtale med studiekonsulenten og da på maksimalt syv sider hvis dette er helt nødvendig for innholdet.

Send en e-post med oppgaven til studiekonsulenten for å høre om Instituttet vil dekke noen fargesider. Dette kan med fordel gjøres i god tid før innleveringsfristen. Studenten kan velge å selv betale for fargetrykk, dette må fremkomme av e-posten med oppgaven som sendes til studiekonsulenten. Reprosentralen ønsker at sider som skal trykkes i farger angis med sidetall i e-posten.

Studiekonsulenten sender oppgaven til Reprosentralen etter at den er levert inn. 

 

Antall trykte oppgaver

Fra og med våren 2018 trykker vi opp to eksemplarer av oppgaven til deg (studenten).

Veileder, intern sensor og ekstern sensor får kun elektronisk versjon.

Hvis du ønsker fler enn 2 eksemplarer til eget bruk, vil du få disse trykket opp rimelig hvis det gjøres samtidig som du trykker opp de første to.

(Hvis du heller vil benytte en annen form for trykketjeneste kan du gjøre det. Instituttet betaler ikke for trykkingen dersom du velger denne løsningen.  Hvis du trykker oppgaven din et annet sted enn reprosentralen, må du levere ferdig trykte eksemplarer innen innleveringsfristen.)

 

Når oppgaven sendes i trykk tar det ca 4 arbeidsdager før oppgaven er klar. Den må hentes på Reprosentralen. Man får ikke e-post fra Reprosentralen når oppgaven er klar.

Publisert 21. jan. 2014 13:18 - Sist endret 25. juni 2018 09:56