Sensur, avsluttende høring og vitnemål

Informasjon om den avsluttende prosessen

Kunngjøring

Tid og sted for høringen publiseres på nett. Dette er synlig fra forsiden til Matematisk institutt på siden om masterstudier og siden om masteroppgaven. Du kan snakke med veileder om fastsettelse av dato for høringen.

Sensur

Veileder skal ikke delta aktivt i karaktersettingen av masteroppgaver. Veileder skal gi ekstern- og intern sensor opplysninger om bl.a. kandidatens arbeidsform, arbeidsinnsats og selvstendighet, og så skal sensorene bruke dette sammen med de øvrige kriteriene for vurdering av masteroppgaven til å fastsette karakter.
Sensorene skal vektlegge informasjon fra veileder om kandidatens arbeidsform, arbeidsinnsats og selvstendighet. Mer informasjon på fakultetets side.

 

Avsluttende presentasjon av masteroppgaven - høringen

Etter at oppgaven er innlevert og det er avklart at den står til minst E, avsluttes studiet med en muntlig mastergradseksamen. Denne eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og ekstern sensor, intern sensor og veileder(e) skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med de som skal sette karakter. Grafisk profil og maler for Matematisk institutt​ (Det er ikke et krav om å bruke Matematisk institutts grafiske profil).

Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen være justerende på karakteren på oppgaven. Hvis oppgaven slik den er innlevert vurderes til F og slik at avsluttende eksamen ikke kan endre på dette, gjennomføres ingen avsluttende mastergradseksamen.

Det vil bli gitt to karkterer på protokollen - en på selve masteroppgaven og en endelig karakter. Den endelige karakteren kommer på vitnemålet. Begge karakterer vil være synlig i StudentWeb.

 

Vitnemål

Vitnemål ved fullført grad skrives ut av det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det kan ta inntil 3 måneder før vitnemålet er klart. Dette fordi de kontrollerer grunnlaget for mastergraden (og evt. bachelor el.l). Studenten er selv ansvarlig for å forsikre seg om at grunnlaget for mastergraden er i orden. Dette gjelder spesielt studenter som har bachelor fra et annet sted enn UiO.
Hvis du i mellomtiden trenger en bekreftelse på fullført utdanning til bruk i jobbsøknader osv, kan dette fås hos studiekonsulenten ved Matematisk institutt. Les mer om vitnemål etter omlegging på fakultetets sider. Lenke til høyre i bildet.

 

Publisert 21. jan. 2014 13:17 - Sist endret 10. okt. 2018 15:06