Utfylling av masteravtalen

Her finner du informasjon om hva som må med i avtaleskjema for masterstudiet ved Matematisk institutt.

Som student på et masterprogram ved Matematisk institutt skal du inngå en avtale for masterstudiet med instituttet. Fristen for å levere inn avtaleskjemaet er 1. desember i første semester av studiet. Etter at skjema er innlevert gjennomgår masterrådet søknaden og gir tilbakemelding på om avtalen er godkjent eller ikke. Hvis avtalen ikke blir godkjent må evt. mangler og feil rettes snarest og skjemaet leveres inn på nytt. Når avtalen blir godkjent mottar du, og alle veiledere, beskjed om det via e-post med en kopi av godkjent avtale.

Veileder

Studenter som er tatt opp på et av masterprogrammene ved Matematisk institutt, eller studieretningene instituttet administrerer under CS, må ha veileder som er ansatt ved Matematisk institutt. Denne veilederen kan være enten hovedveileder eller medveileder. Du kan ha flere enn én veileder og du kan ha veileder som er ansatt ved andre institutter ved UiO eller eksterne bedrifter. Sammen med veileder velger du emner som skal inngå i graden, se neste avsnitt.

Studenter på masterprogrammet Data Science må ha veileder ved Matematisk institutt eller Institutt for informatikk. Hvor hovedveileder er ansatt avgjør veivalg i Studentweb, der man velger tilhørighet til institutt i henhold til hovedveileders instituttilhørighet.

Emner

Husk å sjekke "Oppbygning og gjennomføring" på programmets nettside og studieretningen du går på slik at du vet hvilke emner som er obligatorisk i din studieretning og/eller spesialisering. Husk å skrive på skjemaet hvilken spesialisering du går, for de masterprogrammene dersom du går på et studieprogram med spesialiseringer.

Du kan, etter søknad, bruke inntil 20 studiepoeng bacheloremner i graden. Ved Matematisk institutt har vi krav om at disse bacheloremnene må være på 3000-nivå.

Ressurser

Du må ta stilling til om det er behov for ekstra ressurser for ditt prosjekt, f.eks. til lagring eller regnekraft.

Signatur

Både student og veileder(e) må signere avtalen. Det skal være original signatur av student på avtalen, samt hovedveileder dersom vedkommende er intern på Matematisk institutt.

Deltid

Du kan søke deltid på grunn av jobb.

Første semester søker du deltid for ved oppstart av semesteret. Søknad kan være på e-post så lenge dokumentasjon på jobb er vedlagt.

Du søker for resten av studiet når du leverer inn avtale for masterstudiet. Avtalen bør inneholde informasjon om hvordan du ser for deg å gjennomføre studiet på deltid. Avtalen ses som en søknad om både oppbygning av studiet (innholdet) og som søknad om deltidsstudier. Dokumentasjon på jobb må følge søknaden. Dokumentasjonen må inneholde informasjon om hvor mye du jobber.

Studenter som jobber som gruppelærer ved Matematisk institutt i minst to semestre under masterstudiet kan få forlenget studietid med ett semester etter søknad til studieadministrasjonen.

Bakgrunnen for disse bestemmelsene er på hjemlet i MNs Regler for emner og grader.

Publisert 30. nov. 2018 12:50 - Sist endret 26. jan. 2021 12:16