Regler for tildeling av aktuarkompetanse

Aktuarer er sterkt etterspurte analytikere som vurderer og kontrollerer risiko for  forsikringsselskaper, banker og finansinstitusjoner. Deres tjenester er lovpålagt i all forsikring og pensjon der virksomheten må løpende godkjennes av en autorisert aktuar med aktuarkompetanse.

 Ved UiO er kravet for å få tildelt aktuarkompetanse følgende:

 

eller 

 og

bestått eksamen i emnene

  • STK3505
  • STK4500
  • STK4540
  • STK-MAT3700/4700 (STK4510)

 

Masteroppgaven må være relevant for forsikringsbransjen.

Kandidater med utdannelse som vurderes som ekvivalent kan tildeles aktuarkompetanse etter søknad. En søknad kan kun innvilges hvis de obligatoriske emnene er dekket og masteroppgaven er relevant for forsikringsvirksomhet. Søknad om aktuarkompetanse rettes til masterrådet ved Matematisk institutt. En søknad må inneholde:

  • Rett kopi av vitnemål (samt emnebeskrivelser fra det aktuelle året emnet er avlagt)
  • Kopi av masteroppgaven

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Matematisk institutt

Postboks 1053 Blindern

0316 Oslo

Merk konvolutten med "Aktuarkomptanse".

Publisert 15. nov. 2011 14:03 - Sist endret 26. okt. 2017 15:33