Tilpassing av matematikkstudier for idretts- og kulturutøvere

Toppidrett og matematikk

Matematisk institutt ønsker at toppidrettsutøvere skal ha mulighet til å ta høyere utdanning i matematikk parallelt med sin satsning på toppidrett.

Av og til kan toppidrettsutøvere ha behov for et litt mer fleksibelt opplegg enn andre studenter for eksempel i forbindelse med undervisning, obligatoriske innleveringer og eksamen.

Vi har derfor inngått en avtale med Olympiatoppen om tilrettelegging for toppidrettsutøvere. De bachelorprogrammene avtalen omfatter er

Studenter på masterprogrammer ved Matematisk institutt kan også søke seg inn på avtalen. Programmene dette gjelder er

Har du spørsmål, ta kontakt med Arne B. Sletsjøe eller studieadministrasjonen ved Matematisk institutt.

Kultur og matematikk

Noen kulturutøvere vil ha behov for tilrettelegging på samme måte som toppidrettsutøvere. Dersom du er musiker, sjakkspiller e.l. på internasjonalt nivå og lurer på om dette er noe du kan ha behov for, ta kontakt med studieadministrasjonen ved Matematisk institutt for mer informasjon.

Hele avtalen mellom Olympiatoppen og Matematisk institutt kan leses her.

Publisert 15. nov. 2011 14:05 - Sist endret 25. mars 2015 10:42