Hva skal jeg velge, MAT1001 eller MAT1100?*

Når du skal velge mellom matematikk-emnene MAT1001 - Matematikk 1 og MAT1100 - Kalkulus er det to hensyn å ta: din fortid og din fremtid. Hensynet til fremtiden er det viktigste, men kanskje også det vanskeligste.

Din matematikkbakgrunn:

Full fordypning fra videregående skole (dvs. R2/3MX) er ingen forutsetning for å ta MAT1001, mens emnet MAT1100 bygger på R2/3MX. Det er imidlertid mulig å ta MAT1100 uten å ha full fordypning, men du må være forberedt på å jobbe ekstra. Likeledes gir MAT1001 utfordringer til deg med R2/3MX også. Ingen av emnene er 'det enkle alternativet'!

Dine videre studier:

MAT1001 er laget spesielt for deg som ikke har plass til så mye mer matematikk i ditt studieløp, og emnet gir deg en matematisk verktøykasse som du vil ha bruk for i videre realfagsstudier. Gjennom emnet ønsker vi at du skal få en forståelse av hvordan visse typer problemstillinger kan modelleres, noe du vil ha stort utbytte av innen alle realfag. Videre ønsker vi å lære deg å finne løsninger på problemene, og matematikken du trenger til dette lærer du underveis. Eksempler og oppgaver hentes fra blant annet biologi, informatikk og kjemi. I dette kurset går altså anvendelsene og regningen hånd i hånd, og du får en naturlig motivasjon til å regne (som du må gjøre mye av!). Skulle du finne ut etterhvert i studiet at du ønsker å ta mer matematikk, er dette mulig også med MAT1001 i kofferten.

MAT1100 gir en grundigere innføring i matematikken du vil ha bruk for i videre studier i matematikk-krevende realfag, og danner dermed grunnlaget for slike studier. Emnet er mer teoretisk enn MAT1001. Er du blant dem som ikke har plass til så mange flere matematikkemner i dine studier, men er glad i teori, er det mulig å ta dette emnet (det er selvfølgelig også mye regning i dette emnet!): Med en sterk matematikk-bakgrunn har du veldig gode forutsetninger for å sette deg inn i ulike anvendelser som vil dukke opp senere i studiet. For å få fullt utbytte av MAT1100 bør det tas samtidig med MAT-INF1100 (dersom det er mulig).

Hvert av emnene gir 10 studiepoeng og begge emner krever (i utgangspunktet) like mye arbeid!

Hvis du har noen spørsmål om valg av emne, er du velkommen til å sende oss e-post. Lykke til med valget!

*) Denne nettsiden er laget til informasjon til nye studenter på studieprogram der det er et valg mellom MAT1100 og MAT1001 i første semester. Den er altså ikke ment for studenter på studieprogram der bare ett av disse emnene anbefales i første semester.

Publisert 14. des. 2010 10:02 - Sist endret 24. juni 2013 10:38