Fellesorakel

Fellesorakel er et ekstra undervisningstilbud til alle bachelorstudenter som tar emner ved Matematisk institutt.

Fellesorakel er et sted hvor du kan jobbe sammen med andre studenter på tvers av kull og studieprogram og få hjelp til oppgaver. Våren 2021 vil det være en stipendiat til stede som kan hjelpe deg hvis du har spørsmål til noe i en oblig, noe fra forelesning eller andre oppgaver relatert til emner du tar ved Matematisk institutt.

Ettersom fellesorakelet ikke er knyttet til ett spesielt emne vil det ikke gis ferdige løsninger og du må forvente å diskutere og forklare det du lurer på for å få hjelp. Gjør du det kan du forvente gode hint og tips tilbake som kan hjelpe deg videre med det du lurer på. Denne våren vil det kun være én stipenidiat til stede, og dermed vil det i praksis være mest hjelp å få i MAT-emner.

Fellesorakelet har oppstart i uke 3 og varer til og med uke 21, men har ikke undervisning i midtveisuken. De første to ukene vil orakelet være digitalt via Zoom: https://uio.zoom.us/j/67264635219?pwd=OGNzWGI1TzJIUkhubnRvRnZ5dDF3dz09

Merk at kapasiteten i rommet er absolutt og at man vil bli avvist om det er fullt.

Ukedag Tid Sted Kapasitet
Mandag 10.15–12.00 Rom 107, N. H. Abels hus 19
Onsdag 10.15–12.00 Rom 107, N. H. Abels hus 19

Hvis du har spørsmål eller har kommentarer til tilbudet kan du sende en e-post til studieinfo@math.uio.no.

 

Publisert 10. mai 2019 10:40 - Sist endret 12. jan. 2021 11:12