matematikk.org

Det nasjonale nettstedet for matematikk

  • Inspirasjonssenter for matematikklærere
  • Verktøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever
  • Opplysningssenter for foreldre med barn i skolen
  • Et nettsted fylt av levende matematikk for alle

Gå til matematikk.org.

Publisert 20. jan. 2011 11:41 - Sist endret 11. feb. 2021 10:03