Onkel Toms hylle

Denne nestenperiodiske spalten vil ta for seg bøker som berører matematikk i en eller annen forstand, alt fra fagbøker til romaner og diktsamlinger — og kanskje det som verre er.

Du finner spalten her

Publisert 27. mai 2013 08:30 - Sist endret 27. mai 2013 08:30