English version of this page

Vår forskning

Njord er et nytt tverrdisiplinært forskningssenter ved fakultet for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Vår målsetning er å bli en av universitetets fremste tverrdisiplinære pådrivere for fremtidig utvikling innen fysikk, og spesielt forskning relatert til geofag.

Våre forskergrupper

UiO Porous Media Laboratory SFF (Porelab), en del av NTNU-UiO Porous Media Laboratory SFF (Porelab)

Forskning ved senteret

Vår ambisjon er å utvikle et allerede ledende forsknings- og undervisningsmiljø til å bli det fremste europeiske forskningsmiljøet fokusert på grunnleggende fysikk i geologiske prosesser knyttet til: transport og reaksjoner i deformerbare, porøse medier, oppsprekking- og fragmenteringsprosesser, grensesnittdynamikk ved geofysiske strømningsprosesser, og periodisitet og mønsterdannelse i geologiske systemer langt fra likevekt.

Vår hovedaktivitetet på senteret er knyttet til høykvalitets forskning og utdanning, men vi fokuserer og en betydelig innsats i outreach og innovasjon gjennom samarbeid med media, anerkjente kunstnere og partnere i industrien. Vår forskning er direkte relevant for et bredt spekter utstyr, inkludert transport av vann, forurensning og hydrokarboner i porøse og sprukne steiner, karbonsekvestrasjon og -lagring, skreddynamikk, jordskjelv og mer.

Njord-senteret jobber i tett samarbeid med Center of Computation in Science Education, som er ledet av Anders Malthe-Sørenssen, som og er en del av ledergruppe i Njord.

A stack of stones by a lake and a red mountain.
Foto: Olivier Galland, UiO

The Njord logo, a vertical, jagged line with a circle that looks like a planet in the center and NJORD spellet out underneath, with the circle making the O.