Får skryt for utdanningskvalitet

En ekspertkomite mener UiO har et godt kvalitetssystem for bachelor- og mastergradstudiene. Kvalitetsarbeidet ved MN-fakultetet betegnes som positivt og engasjementsskapende.

Evalueringsorganet NOKUT måler jevnlig utdanningskvaliteten ved universiteter og høyskoler i Norge. En sakkyndig komite ledet av dekan Hanne Kathrine Krogstrup fra Aalborg Universitet saumfarte i fjor høst MN-fakultetet og bachelorprogrammet i Fysikk, astronomi og meteorologi.

Portrettbilde
Solveig Kristensen

Nylig kom sluttrapporten fra komiteen, som anbefaler NOKUT å godkjenne kvalitetssystemet ved UiO – og mener det fungerer godt for studiene på bachelor- og masternivå.

Roses for CSE

MN-fakultetet får spesielt ros for arbeidet med CSE (Computing in Science Education), som er nyskapende bruk av databaserte systemer i undervisningen i flere fag - ikke minst matematikk.

Komiteen berømmer dynamikken og endringsviljen som ligger i dette prosjektet, men oppfordrer samtidig fakultetet å finne gode metoder for å evaluere for CSE.

-CSE er MN-fakultetets flaggskip innen utdanningen, og det er svært gledelig at komiteen har vektlagt dette fremtidsrettede prosjektet, sier studiedekan Solveig Kristensen.

CSE innføres nå i alle studieprogrammer inkludert lektorutdanningen.

-Forbilledlig

Komiteen har også stor sans for notatet om det nylig reviderte kvalitetssystemet. Notatet beskrives som forbilledlig med tanke på å stimulere ansatte til å fokusere på utdanningskvalitet.

-Vi er svært fornøyde med NOKUT-rapporten og anerkjennelsen av vårt arbeid. Vi fokuserer mye på utvikling av studiekvalitet og læringsmiljø, og tilbakemeldingen viser at vi er på rett vei. Det inspirer oss til videre innsats, sier Kristensen.

Engasjerte og endringsvillige

Komiteen har også det inntrykket at alle grupper, fra studenter til ledelsen, på MN-fakultetet er engasjerte, endringsvillige og har visjoner og planer om å styrke utdanningskvaliteten.

Også ForVei får skryt. Dette er et prosjekt som tilbyr individuell veiledning av nye studenter.

Studiedekanen påpeker at ForVei muliggjør personlig oppfølging av fakultetets studenter samtidig som prosjektet fokuserer på gruppetilhørighet og samhold.

-ForVei har stor betydning for studentenes studiehverdag og trivsel, og vi er stolte over å tilby dette ved MatNat-fakultetet sier Kristensen.

Tilsynssensor og forskerutdanning

Komiteen mener at ordningen med tilsynssensor ikke fungerer godt nok, men fremhever at fakultetet ved å erstatte tilsynssensorordningen med eksterne programrådgivere har tatt svikten i ordningen på alvor.

De synes også at kvalitetssystemet for forskerutdanningen er lite utviklet. Komiteen påpeker at systemet skal revideres i nær fremtid og oppfordrer universitetet til å prioritere dette høyt.

-Fakultetsledelsen fokuserer på ytterligere videreutvikling av forskerutdanningen, forteller studiedekanen.

Det er etablert et phd-programråd med representanter fra alle instituttene, som har revidert fakultetets phd-reglement. I tillegg er en komité satt i sving for å følge opp UiOs egen phd-evaluering: Akademisk, attraktiv og allsidig (2012).

SV-fakultetet og bachelorprogrammet Statsvitenskap ved UiO ble også vurdert av den NOKUT-nedsatte komiteen.

Vide om beregningsorientert utdanning

Publisert 31. jan. 2014 09:49 - Sist endra 27. okt. 2017 13:08