Millioner til likestilling på MatNat

Forskningsrådet har bevilget inntil 5,5 millioner kroner til likestillingsprosjektet «Female Researcher on Track - FRONT». Pengene skal blant annet bidra til å få flere kvinnelige MatNat-forskere til topps.

Andelen kvinnelige MatNat-studenter er på rundt 40 prosent, men fortsatt er mannsdominansen stor innen forskning og ledelse ved fakultetet.

Noen fakta om situasjonen i dag:

  • Under 20 prosent av fakultetets professorer er kvinner
  • Også innen ledelse er kvinner i mindretall, blant annet styres bare ett av åtte institutter av en kvinne.
  • Kvinner publiserer mindre enn menn på alle nivåer
  • Kvinner lykkes dårligere med å få EU-tildelinger

En viktig del av utfordringen er at kvinner faller fra i overgangen mellom postdoktor og fast ansettelse.

Gjennom prosjektet FRONT, skal man nå jobbes med å bedre dette på tre ulike fronter.

MatNat-fakultetet skal samarbeide med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i FRONT-prosjektet, som var et av syv prosjekter som fikk midler gjennom det såkalte Balanse-prosjektet hos Forskningsrådet. Totalt kom det inn 19 søknader.

Store forventninger

Avtroppende og påtroppende likestillingsgeneral ved MatNat, henholdsvis Solveig Kristensen og forskningsdekan Svein Stølen, gleder seg stort over tildelingen fra Forskningsrådet.

Solveig Kristensen

-Fakultetet har kjønnsmessige utfordringer innen både studentrekruttering, ansettelser og karriereløp som vi nå vil gripe fatt i på en mer strukturert måte.

Hun påpeker at i tillegg til rene opprykkstiltak for kvinner vil prosjektet fokusere på organisasjon- og ledelsesutvikling samt innhenting av kunnskap via et forskningsprosjekt ved utvalgte institutter. Hun har store forventninger til samarbeidet med Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning (STK) ved UiO.

-STK innehar unik forskningskompetanse innen kjønnsfeltet samt solid kunnskap om kjønn, organisasjon og ledelse. Vi er derfor svært glade for dette samarbeidet og ser frem til å starte opp prosjektet.

-Utrolig viktig

Stølen roser jobben som er gjort så langt med FRONT-prosjektet.

Svein Stølen

-Det er utrolig viktig for fakultetet. De konkrete tiltakene for å gjøre noe med kjønnsbalansen skal følges godt opp, sier Stølen.

Av Gunhild M. Haugnes
Publisert 13. feb. 2015 13:21 - Sist endra 13. feb. 2015 13:21