English version of this page

Kildesortering på MN

Kildesortering rulles ut på MN-fakultetet. – Et viktig tiltak for et bærekraftig universitet, sier dekan Morten Dæhlen. 

portrettbilde

Foto: Ola Sæther/Uniforum.

Siden høsten 2015 har kildesortering rullet ut på Universitetet i Oslo (UiO). Nå er det Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som står for tur. Deler av fakultetet er allerede i gang, men nå skal kildesortering ut i resten av fakultetets bygninger.

80 prosent innen utgangen av 2018

UiO har satt som mål at vi skal gå fra 32 til 80 prosent kildesortering innen utgangen av 2018. Vi har allerede nådd delmålet som sa at 50 prosent av avfallet skal være kildesortert innen utgangen av 2015. 

– Universitetet er i et grønt skifte hvor vi skal møte globale miljø- og klimautfordringer gjennom forskning og utdanning. I tillegg er det viktig å se på hvilke tiltak vi kan gjøre lokalt for å sørge for at universitetet drives på en bærekraftig måte. Kildesortering er et slikt tiltak, sier dekan Morten Dæhlen.

Hva skjer?

  • Avfallsbøttene blir fjernet fra den enkelte kontorplass og møterom.
  • Den enkelte ansatte har sin egen miljøeske til papirinnsamling, som tidligere.
  • Sortering av glass- og metallemballasje er bare mulig der sorteringsstasjonen er plassert i nærheten av minikjøkken. Syltetøyglass og hermetikkbokser skal være skylt før de kastes. I vestibyler og fellesområder uten tilgang på rennende vann er det derfor ikke lagt opp til sortering av glass og metall.

Hva kaster jeg hvor? Sorteringsguiden gir deg svar!

Spesialavfall og avfall på laboratorier

Håndtering av spesialavfall og avfall på laboratorier skal fortsette å følge vanlige rutiner, som tidligere. Sortering av plastavfall på laboratorier skal utredes ytterligere, det vil komme mer informasjon om dette senere.

Tidsplan

  • Lørdag 17. september: Sophus Lies auditorium, Kristine Bonnevies hus og resterende lokaler i Niels Henrik Abels hus og Vilhelm Bjerknes' hus som ikke allerede har startet med kildesortering.
  • Tirsdag 20. september: Geologibygningen og farmasibygningen
  • Torsdag 22. september 29. september: Svein Rosselands hus og ZEB-bygningen
  • Lørdag 24. - søndag 25. september: Ole Johan Dahls hus
  • Lørdag 24. - søndag 25. september 1. oktober: Fysikkbygningen og kjemibygningen

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), som holder til i samme bygning som USIT, får kildesortering i slutten av oktober.

Les mer på fakultetets nettsider.

Ofte stilte spørsmål

Blir det sorterte avfallet blandet til slutt, uansett?
Nei. UiO garanterer for at det sorterte avfallet ivaretas som den ressursen det virkelig er. Vi lager robuste rutiner for avfallshåndteringen, fra renholderne tømmer sorteringsstasjonene og fram til avfallet er ferdig behandlet i gjenvinningsprosessen. Plastposer i sorteringsstasjonene er farget etter hvilken avfallstype som samles inn. UiOs renovatør leverer hyppige rapporter over avfallsmengden og kvaliteten på sorteringen av avfallet. Statistikk vil bli delt på UiOs nettsider, slik at studenter og ansatte kan følge med på hvordan vi beveger oss mot målet om 80 % kildesortering på UiO.

Hvor ren skal plasten være?
Og skal potetgullposen kastes som plastemballasje eller restavfall? Skilt med sorteringsguide står ved sorteringsstasjonene – disse gir god veiledning. Men mange er likevel redde for å sortere feil. Da får man svar på det man lurer på ved å søke i den nettbaserte sorteringsguiden, uio.no/sortere

Hvorfor bruker ikke UiO bare samme ordning som vi kjenner hjemmefra?
Oslo kommunes ordning er bare tilpasset husholdninger. UiO regnes som en bedrift, og næringsavfall reguleres av andre lover. Vi må derfor bygge opp vårt eget system for kildesortering.

Når kommer kildesorteringen til de andre fakultetene?
Flere fakulteter er allerede i gang med kildesortering. I løpet av 2016 skal den nye ordningen være innført på hele UiO.

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Eller har du andre innspill?

Eiendomsavdelingen vil gjerne høre dine innspill. Ta kontakt på kildesortering@uio.no. Vi anbefaler også at du besøker faktasiden om kildesortering på UiOs nettsider.

Av Ida Marie Bjørknes
Publisert 15. sep. 2016 23:55 - Sist endra 23. jan. 2018 08:22