10 grunner til å velge realfag og teknologi på UiO

Studerer du realfag og teknologi på Universitet i Oslo er du forberedt på fremtiden.

1) Våre studenter er fornøyde med studiene og trives

gruppebilde
 • Våre studenter er fornøyde med studie- og læringsmiljøet i følge Studiebarometeret 2016.
 • Det er et vell av studentforeninger hos oss, du kan engasjere deg i sport, kultur, politikk og mye mer. Les mer om livet rundt studiene.
 • Vi jobber mye med å øke trivselen blant studentene gjennom prosjektet ForVei. ForVei står for forberedende veiledning for studenter ved fakultetets studieprogrammer.
  • ForVeis hovedmål er fornøyde studenter som trives og mestrer studiesituasjonen.Blant annet blir alle våre studenter tatt med på seminar med overnatting, med faglig og sosialt innhold. 2 av 3 studenter sier at ForVei-seminaret har hatt mye eller svært mye å si for det sosiale livet deres på universitetet.

2) Du får jobb og tjener godt

To personer diskuterer

85,6 prosent av våre nyutdannede masterstudenter fikk jobb innen 6 måneder etter avsluttende eksamen. Lønna er også god. Nivået ligger på eller over gjennomsnittet for høyeregrads kandidater innen naturvitenskaplige og tekniske fag.

 

3) Arbeidsgiverne er veldig fornøyd med våre kandidater

Kontor

96 prosent av arbeidsgiverne mener våre masterutdanninger er svært relevant eller relevant for deres virksomhet. Det viser en undersøkelse blant arbeidsgiverne til våre uteksaminerte masterstudenter både i privat og offentlig sektor.

Arbeidsgiverne mener våre kandidater har svært gode kvalifikasjoner på spesielt fire områder:

 • Fagkompetanse
 • Evne til analytisk tenkning
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Evne til å arbeide selvstendig.

(Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen 2016)

4) Vi er ledende på bruk av databeregninger i utdanningen

Kollokviegruppe

Universitetet i Oslo (UiO) er det første universitet i verden hvor studentene får ta i bruk databeregninger allerede fra første semester – innen våre studier i realfag og teknologi. Andre universiteter venter med dette til en langt senere fase i studiene.

Det betyr at våre studenter langt tidligere forstår nytten av matematikk, fysikk og programmering. De ser direkte hva det kan brukes til. For eksempel kan våre studenter ta hensyn til luftmotstand når de beregner hvordan en pendel svinger. Dette er nærmest en umulig oppgave med papir og blyant. Studiet blir derfor mer levende og relevant fra første dag.

Det gjør også at våre studenter allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt, forske på realistiske problemstillinger blant annet i næringslivet.

5) Et hav av jobbmuligheter

Laboratorium

Prosjektingeniør, teknologileder, konsulent, programmerer, oljegeolog, ingeniør, apputvikler, finansanalytiker, kreftscreener, klimaforsker, medieanalytiker, utvikler av miljøvennlig maling, realfagslærer, farmasøyt på sykehus, toppsjef, stortingsrepresentant. Dette er bare et lite utvalg av yrkene til våre tidligere studenter.

Med utdanning fra UiOs studier innen realfag og teknologi kan du jobbe med nesten hva som helst – avhengig av dine interesser og hvilke fag du velger underveis.

6) Høy kvalitet på utdanningen

Kvalitetsarbeidet med våre studier betegnes som positivt og engasjementsskapende av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. I NOKUT-rapporten fra 2013 heter det også at kvalitetsarbeidet er forbilledlig med tanke på å stimulere ansatte til å fokusere på utdanningskvalitet. NOKUT har også inntrykk av at alle, fra studenter til ledelsen, er engasjerte, endringsvillige og har visjoner og planer om å styrke utdanningskvaliteten.

Vi får spesielt ros for dynamikken og endringsviljen som ligger i arbeidet med databeregninger (se punkt 4).Også ForVei får skryt. Dette er et prosjekt hvor formålet er å øke trivselen og mestring av studiehverdagen (se punkt 1).

7) Mange av våre forskere er i internasjonal toppklasse

Forsker på laboratoriet

Våre forskere har alltid sprengt grenser. Her er noen banebrytende funn:

Våre forskere tar også godt for seg i EUs programmer. Det er svært hard konkurranse såkalte ERC Grants, som deles ut av European Research Council (ERC) - hvor enkeltforskere får inntil 20 millioner kroner.

Per i dag har 18 av våre forskere et slikt ERC Grant. Det utgjør omtrent en tredjedel av alle ERC Grants tildelt norske forskere. Se oversikt over våre ERC-tildelinger.

Det gror også godt blant våre unge forskere. De siste årene har de fått veldig godt gjennomslag hos Forskningsrådet.

En av våre forskere gjorde det sentrale funnet som førte til av NTNU-forskerne May-Britt og Edvard Moser fikk Nobelprisen i fjor. Les om henne og portretter av noen av våre andre forskere. 

Som student hos oss får du nærkontakt flere av våre toppforskere - som forelesere og veiledere.

8) Vi samarbeider med næringslivet

9) Tung satsing på innovasjon

robot og studenter

Drømmer du om din egen bedrift, har du mange muligheter for å komme i gang hos oss. Et stort antall bedrifter har sett dagens lys som følge av ideer hos studenter og forskere.

Vi har også steder hvor studentene våre kan teste ut ideer. Det gjelder blant annet studentlaboratoriet Åpen Sone. Dette er et rom fult av spennende elektronikk hvor du kan bygge egne duppeditter, teste ut innovative ideer eller leke med ny teknologi.

Vil du ta skrittet ut og satse på å skape din egen arbeidsplass er det muligheter for det hos vår samarbeidspartner StartupLab i Forskningsparken

Flere av våre forskere er også drevne innovatører, for eksempel gjelder det Inger Sandlie. Hun jakter alltid på WOW-effekten sammen med studentene sine.

UiOs innovasjonsenhet Inven2 er best i Norden på kommersialisering av forskningsideer. Inven2 tilbyr også starthjelp til de beste gründerideene blant studentene.

10) Vi er Norges beste universitet

UiO campus

UiO er høyest rangert av de norske universitetene i de mest prestisjetunge internasjonale rangeringene:

 • Shanghai ranking (Academic Rankings): UiO er nummer 58 av mer enn 1200 universiteter
 • QS Top Universities: UiO er nummer 142 av over 700 universiteter
 • Times Higher Education 2018: UiO gjør det best av de norske universitetene med nummer 67 av topp 200 universiteter i Europa. 
 • Webometrics Ranking of World Universities:UiO er nummer 83 av 12 000 universitet og høgskoler

Om å bygge en plattform for livet

illustrasjon

Vi vet ikke hvordan verden ser ut om 10 år, 30 år eller om 50 år. Det eneste vi vet er at den blir omskiftelig. Endringer og nyskapinger er kommet for å bli og de vil skje raskere enn før - ikke minst innen energi og teknologi, helse og klima. Dette er noen vår tids største utfordringer.

Som student hos oss kan du tilegne deg en plattform av kunnskap i fagområder som er selve nøkkelen for å løse disse utfordringene. Du trenes i å omstille deg, å stadig skaffe deg ny kunnskap og å levere kvalitet. Dette har du med deg gjennom hele yrkeskarrieren.

Du blir attraktiv hele yrkeslivet – I tillegg bidrar du til en bedre verden.