Realfag engasjerer under Åpen dag

Hvert år arrangerer Universitetet i Oslo en Åpen dag for å vise frem hva som finnes av studiemuligheter. På Vilhelm Bjerknes' hus samlet det seg realfagsinteresserte elever for å lære mer.

Nora Berlin, Eirik Velle og Johnny Hansen Ovstein.

Inn dørene går en jevn strøm av unge elever som raskt blir pekt videre til auditoriene, Realfagsbiblioteket opp trappene eller til Realistforeningens cafe i kjelleren. For å hjelpe elevene som er interessert i realfag står det også mange nåværende studenter klare til å svare på spørsmål om studieprogrammene. De kan fortelle om studiehverdagen, fagene, fremtidsmulighetene realfag gir og hva universitetet driver med av forskning.

Åpen dag skal skape engasjement

Inne i auditoriene arrangeres det foredrag om temaer innen forskning for å vekke engasjement hos elevene. Nora Berlin er en av dem som har brukt dagen på å finne inspirasjon til hva hun vil bruke tiden fremover på.

- Jeg må finne noe jeg brenner for. Jeg har lyst til å bidra til noe stort og jeg vil gjøre noe gøy. Men det er jo vanskelig å vite hva som er gøy før en har sett noe av det. Informatikk har en stor fremtid, men det er jo også mulig å kombinere det med andre realfag. Som her på det siste foredraget vi var på som handlet om fysikk og hjernen, der bruker de jo litt informatikk også. Jeg er veldig interessert i hjernen, og i det siste har jeg lest veldig mye om det temaet.

Realfag et enkelt valg

Nora og vennene hennes er allerede sikre på at det er realfag de skal studere. Eirik Velle visste ikke at det fantes så mange forskjellige linjer å velge mellom på UiO, selv om han er klar på hvilke retninger som er aktuelle.

- Jeg tenker å studere kjemi, siden jeg elsker å løse problemer og samtidig ha noe eksperimentelt å gjøre. Det er det jo også mye problemløsning innen IT, så det er også spennende.

Det er helt klart den faglige interessen som står i fokus, sammen med mulighetene studiene kan gi dem senere i livet. Valg av studiested kommer i annen rekke, og Nora tror det sosiale rundt studiene uansett vil ordne seg bare hun velger riktige fag.

- Jeg liker å være litt alene. Men det er bra at det er mennesker som interesserer seg for det samme som jeg liker, og at det er kultur for å like realfag.

Flere søkere til realfag og teknologi

Det er ingen fare for at de kan komme til å mangle engasjerte medstudenter med det første. De siste årene har interessen for realfag økt kraftig. Sammenlignet med 2011 er det nå 60 prosent flere som velger realfag som sitt førstevalg. Etter en oppsving på 11 prosent fra 2014 til 2015 gikk allikevel søkertallene ned med 1.3 prosent på landsbasis i 2016. Ved UiO er det spesielt studieretninger innen informatikk som opplever den kraftigste økningen. Det siste året fikk også kjemi og lektorprogrammet i realfag mange flere søkere enn tidligere.

Realfag gir valgmuligheter

Et sterkt fokus på realfag og teknologi i det offentlige ordskiftet og på videregående kan være en av grunnene til økningen de siste årene. Gina Eckhoff vurderer å gå en fysikkretning eller industriell økonomi på NTNU, og har blitt oppfordret til å velge realfag helt fra hun startet i første klasse.

- Vi får mye informasjon om videre studievalg hele tiden. De sier vi bør velge fag som gir ekstra poeng, og at vi mister muligheter om vi ikke tar realfag. Og så bør du ha flere å velge mellom, så ta tre realfag – minst!

Av Ingvild Aabye
Publisert 20. mars 2017 22:41 - Sist endra 21. mars 2017 09:23