Foreslå kandidater til valg i fakultetsstyret

På nyåret blir det valg av ny representant for de midlertidig vitenskapelig tilsatte til fakultetsstyret for 2018. Frist for å fremme forslag til kandidater er 15.12.2017 kl. 12.00.

Bilde av per Krohgs bilder i pendelhallen, Fysikkbygningen.

For midlertidig tilsatte er valgperioden ett år - 1.1.18 til 31.12.18. I tillegg til én representant skal det velges to vararepresentanter.

Forslag til kandidater

Enhver med stemmerett i gruppen kan foreslå kandidat til vervet. Valgbare er vitenskapelig tilsatte i stillinger som stipendiat, postdoktor, professor II og forsknings- og undervisningsstillinger med sluttdato. Den som foreslås må være ansatt i minst 50% stilling (gjelder ikke professor II), og ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.

Forslag til kandidater må være innlevert valgstyret v/sekretær Mona Bratlie innen 15.12.2017 kl. 12.00.

Forslag til kandidater kan fremmes på e-post til Mona Bratlie. Legg ved en presentasjon som beskriver kandidatens bakgrunn og motivasjon for å stille til valg. Presentasjonen bør ikke overskride en A4 side.

Representant til valgstyret

I tillegg trenger valgstyret også en stipendiat som kan bidra til at gjennomføringen av valget går riktig for seg. Det er ikke en veldig omfattende oppgave. Fungeringstiden for representanten er ett år, men valgstyret ønsker helst en som kan sitte lenger. Er du stipendiat og ønsker å bidra i valgstyret? Send e-post til Mona Bratlie.

Tidsplan for valget

  • Frist for å fremme kandidatforslag: 15.12.17 kl. 12.00
  • Kandidatenes presentasjoner legges ut på fakultetets valgside og det elektroniske valget åpnes: 8.1.18 kl. 12.00
  • Valget stenges: 24.1.18 kl. 12.00
  • Valgresultatet kunngjøres: 24.1.18 kl. 14.00

Gjennomføring av valget

Valget blir gjennomført elektronisk og som preferansevalg. 

Nærmere beskrivelse av valggjennomføringen blir lagt ut på fakultetets nettsider i forbindelse med åpning av valget. 

Av Kari A. Øverby
Publisert 28. nov. 2017 13:05 - Sist endra 28. nov. 2017 13:30