Fra åtte til ni institutter

1. januar 2017 ble realfags- og teknologifamilien på UiO utvidet med ny enhet. Virksomheten ved UNIK på Kjeller utenfor Lillestrøm er nå Institutt for teknologisystemer på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hjertelig velkommen til alle våre nye ansatte.

To fagseksjoner

Institutt for teknologisystemer skal som navnet på instituttet tilsier arbeide med teknologisystemer. I nært samarbeid med forskningsinstituttene på Kjeller skal det i første omgang utvikles to fagseksjoner. Disse to fagseksjonen har fått navnene Autonome systemer og sensorteknologi og Energisystemer. Det vil være mange koblinger mellom disse to fagseksjonen og ikke minst med de mer disiplinære fagområdene hos de øvrige instituttene på Blindern. For mer informasjon om aktiviteten på det nye instituttet, les instituttleder Stian Løvolds velkomsthilsen publisert på instituttets nettside.

Jeg ser frem til den videre utvikling av det nye instituttet på Kjeller, økt samarbeid med de øvrige teknologimiljøene på Kjeller, og ikke minst at våre teknologistudenter får et bredere tilbud, særlig på masternivå. Den offisielle åpningen av det nye instituttet vil skje 2. februar i instituttets lokaler på Kjeller. Jeg gleder meg!

Velkommen til UiO og takk til mange

Da gjenstår det for meg å ønske alle våre nye medarbeidere velkommen til Universitetet i Oslo. Jeg vil også takke alle som har bidratt og særlig instituttleder Stian Løvold for stor innsats i arbeidet med å overdra virksomheten fra UNIK til UiO. UNIKs styre med Vidar Sannerhaugen i spissen har også bidratt sterkt i arbeidet med etableringen av det nye instituttet. Til slutt vil jeg takke NTNU for konstruktivt samarbeid i arbeidet med overdragelsen av virksomheten ved UNIK, og jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid med NTNU på Kjeller (og for øvrig andre steder der UiO og NTNU har felles interesser).

Denne saken ble først publisert på Morten Dæhlens blogg på Titan.uio.no.

Av Morten Dæhlen, dekan
Publisert 2. jan. 2017 10:06 - Sist endra 29. juli 2020 09:33