English version of this page

Canvas innføres ved UiO

Høsten 2018 tar UiO i bruk læringsplattformen Canvas til undervisning. Dette er et avansert system som gir oss helt nye muligheter for emneutvikling, undervisning og kontakt med studentene.

Gunn-Elin Bjørneboe signerer kontrakt med Canvas.

UiOs direktør Gunn-Elin Bjørneboe signerte i juni i år kontrakt om nytt LMS med Canvas.

Fronter fases ut

Parallelt med innføringen av Canvas skal Fronter fases ut. Årsaken til at dette skjer akkurat nå er at videreutviklingen av Fronter som læringsplattform er avviklet. I løpet av våren 2018 får alle ansatte tilgang til Canvas, med mulighet for overføring av gammelt læringsmateriale fra Fronter og forberedelse av høstsemesterets undervisning. UiO vil tilby nettbaserte veiledninger, og fakultetet skal arrangere informasjonsmøter og workshops for faglærere som ønsker dette. I høstsemesteret 2018 er Fronter lukket for undervisningsaktiviteter, men det blir mulig for faglærere å overføre gamle Fronter-rom fram til 1/2 2019. UiO har med denne forlengelsen lagt til rette for at verdifullt læringsmateriale ikke skal gå tapt.

 

Mange muligheter i Canvas

  • Canvas er en moderne læringsplattform med funksjoner som støtter opp om moderne undervisningsmetoder som omvendt klasserom, fagfellevurdering, video-tilbakemelding etc.
  • Videre er Canvas et intuitivt og fleksibelt vurderingsverktøy, der vi også kan gi tilbakemelding på studentenes prestasjoner.
  • I Canvas kan vi samle studentstatistikk som grunnlag for å justere undervisningen og fange opp svake studenter.
  • Plattformen Canvas er også godt egnet for deling, gjenbruk og lagring av innhold. Det er enkelt å kopiere kurs i sin helhet, moduler, sider eller innholdselementer.

 

Pilotering våren 2018

Kommende vårsemester innfører fakultetet Canvas på tjueen emner ved sju av våre institutter som del av en UiO-pilot sammen med de andre fakultetene. Bl.a. vil Matematisk institutt bidra med å teste retting via iPad, IFI vil ha et særlig fokus på obligatoriske innleveringer og quiz, og Institutt for Geofag vil teste videoinnlevering i Canvas.

Opplæring og utvikling

Fakultetet vil innledningsvis ha fokus på opplæring i plattformens grunnfunksjonalitet, og at det er gode nettveiledninger tilgjengelig for innføring i systemet. Videre er vi opptatt av at det er ressurspersoner tilgjengelig ved instituttene som kan hjelpe til i oppstartsfasen. Grenseoppgangen mellom UiOs egne nettsider (Vortex) og Canvas blir et viktig moment, og her vil det komme retningslinjer fra UiO/MN som forteller faglærerne hva de skal publisere hvor. I tillegg til dette, vil det komme en tidsplan for Canvas-implementeringen ved MN-fakultetet. Når Canvas er vel etablert, vil vi i samarbeid med UiOs Senter for læring og utdanning og interesserte faglærere arbeide med det pedagogiske mulighetsrommet som ligger i plattformen.

Har du spørsmål om innføringen av Canvas på MN-fakultetet ta kontakt med Andreas Tandberg.

 

Av Solveig Kristensen
Publisert 7. des. 2017 12:29 - Sist endra 12. des. 2017 15:52