Vi lager den nasjonale MNT-konferansen 2017

Den nasjonale MNT-konferansen går i år av stabelen i Oslo 30.-31. mars. Annethvert år samles undervisere, studiekonsulenter og folk som jobber med undervisning innen matematikk, naturvitenskap og teknologi i høyere utdanning for å drøfte aktuell utdanningsutvikling.

Hva bør studenter lære og hvordan skal de lære det? Årets konferansetema er studentaktive læringsformer, hvor UiO på mange felter er langt framme.

Ministeren kommer

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar på konferansen, og presenterer den nye utdanningsmeldingen sin, Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

- Dette spiller fint sammen med vårt prosjekt Kultur for læring, sier Knut Mørken ved MN-fakultetet.

Sammen med Solveig Kristensen, Hanne Sølna, Cathrine Tellefsen, Marianne Fyhn og Ilan Villanger snakker han om vårt helhetlige fokus på utdanningsutvikling.

Eget tidsskrift

Årets faglige bidrag er valgt ut på bakgrunn av fagartikler som med fagfellevurdering publiseres i et eget, nytt tidsskrift, Nordic Journal of STEM Education.

Mange bidrag fra MN

Andre tema MN bidrar med i konferansen er blant annet aktiviserende læringsformer innen biologi, fysikk matematikk og kjemi, dessuten digital eksamen, automatisk tilbakemelding på skriftlig eksamen, etter- og videreutdanning, forskerintervjuer og video som hjelpemiddel i undervisningen.

Publisert 29. mars 2017 12:58 - Sist endra 27. des. 2017 14:05