English version of this page

Begrenset tilgang til bygninger ved MN-fakultetet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet planlegger nå hvem som kan gis begrenset tilgang til våre bygninger og laboratorier, omfang og tidspunkt for dette.

Helsemyndighetenes råd er at de som kan, skal jobbe hjemmefra. Samtidig må UiO så langt det lar seg gjøre i henhold til helsemyndighetenes råd, ivareta forskning som avhenger av at ansatte får tilgang til laboratorier, teknisk infrastruktur og arkiv. MN-fakultetet planlegger nå hvem som skal få tilgang.

Hvert institutt vil utarbeide en plan med følgende innhold:

  • En oversikt over personer med behov for tilgang til definerte bygninger og laboratorier
  • Nødvendig teknisk-administrativt og fast vitenskapelig bemanning
  • Begrunnelse for tilgang i henhold til UiOs kriterier
  • En beskrivelse av hvordan HMS-standard og smittevern skal opprettholdes
  • En beskrivelse av hvordan tilfredsstillende separasjon av individer i tid og rom skal oppnås
Publisert 6. apr. 2020 14:03 - Sist endra 26. okt. 2021 09:23